USD/CAD H4 Analysis

Since the wave B peak was established at the level of 1.3792, the pair of USD / CAD penetrates the lower long-term channel area and the nature of these falls is impulsive. The first two major down moves are already made, marked in blue. The remaining waves are still developing and if the resistance level will not be knocked out before next wave down,  the impulse counter is still validated. 
The alternative scenario assumes a threefold decline in ABC instead of impulsive, which means that the price is already slowing down.

More details and charts of different currency pairs including the cryptanalyst on my profile at Tradingview.com are available under the link below.
——————————————————————————————-
Od czasu ustanowienia szczytu fali B na poziomie 1.3792, para USD/CAD penetruje dolne rejony długotrwałego kanału wzostowego a charakter tych spadków jest impulsywny. Pierwsze dwie, główne fale spadkowe są już wykonane, oznaczone zostały kolorem niebieskim. Pozostałe fale są nadal rozwijane i oile poziom oporu nie zostanie wcześniej wybity, o tyle licznik impulsywny jest cały czas potwierdzony. 
Scenariusz alternatywny zakłada trójfalowy spadek ABC zamiast impulsywnego, co oznacza wcześniejsze wyhamowanie ceny. 

Więcej szczegółów i wykresów różnych par walutowych, w tym kryptowalut na moim profilu na Tradingview.com dostepne jest pod linkiem poniżej.

About the author

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

View all posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.