⚐ On the monthly time frame, the possibility of termination of a large down wave marked as C red was outlined. As a result, a large cycle labeled as wave B would also be finished, despite earlier expectations of potential falls in the EUR / USD parity. It would mean that the current wave structure could be the beginning of up trend in the pair of EUR / USD, which in a few months could break even the peaks of wave A.
Nevertheless, the weekly chart raises some doubts as to whether the potential wave 4 corrective structure has been properly completed and the impulsive cycle is currently being initiated. There is still a potential risk of a return to the consolidation zone if the level of 1.1719 is not violated first.
The daily time frame is an attempt to write an impulse scenario based on the assumption that a low at the level of 1.0341 is the end of wave C. If this assumption is correct then the price would be at the final stages of wave 3. This wave can be finished as a full five wave cycle or as an Ending Diagonal triangle, which is explained in the H4 time frame chart.

⚑ Na interwale miesięcznym zarysowana została możliwość zakończenia dużej fali spadkowej, oznaczonej jako C czerwone. Tym samym duży ckl oznaczony jako B również zostałby przerwany, pomimo wcześniejszych oczekiwań co do potencjalnych spadków w okolice parytetu EUR/USD. Oznaczło by to, że obecna struktura falowa może być początkiem dużych wzrostów na parze EUR/USD, które za paredziesiąt miesięcy mogłby wybić nawet szczyty fali A.
Niemniej jednak wykres tygodniowy nasuwa pewne wątpliwości co do tego, czy potencjalna struktura korekcyjna fali 4 zostąła właściwie zakończona i obecnie inicjowany jest impulsywny ruch wzrostwowy. W dalszym ciągu istnieje potencjalne zagrożenie powrotem do strefy konsolidacji, o ile wpierw nie zostanie wybity poziom 1.1719.
Interwał dzienny jest próba rozpisania licznika impulsywnego podług założenia, że dołek na poziomie 1.0341 jest końcem fali C. Jeżeli założenie to jest poprawne, wówczas cena znajdowałaby się końcowym stadium fali 3. Fala ta może zostać wykończona jako pełnoprawny impuls wzrostowy pięciofalowy, lub jako Klin Kończący, co obrazuje wykres na interwale H4.

Kategorie: Uncategorized

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.