SP500 H4 Elliott Wave Analysis Update

⚑ The SP500 wide market index is on the new historical peak, which confirms the assumed upward trend. It is currently expected to rebound from the support level of 2451 or 2444 or 2441 points and revive the upward movement to outline the last rising wave. Cancellation of the growth scenario will occur if 2436 points will be breached before the new summit. In the longer term, the trend is still bullish and there are no signs of a reversal in this area.
⚐ Index szerokiego rynku SP500 znajduje się na nowych, historycznych maximach, co potwierdza zakładany scenariusz wzrostowy. Obecnie oczekiwane jest odbicie od poziomu wsparcia na 2451 lub 2444 lub 2441 punktów i ponowienei ruchu wzrostowego celem wyrysowania ostatniej fali wzrostowej. Unieważnienie scenariusza wzrostowego nastapi, jeżeli poziom 2436 punktów zostanie naruszony zanim powistanie nowy szczyt. W dłuższym okresie trend nadal pozostaje wzrostowy i póki co nie ma żadnych oznak odwrócenia tego terendu.

Więcej wykresów archiwalnych na: www.fxparkiet.pl

About the author

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

View all posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.