GBP/USD Elliott Wave Analysis On H4 Time Frame

⚐ As anticipated before here, after the top of the wave 4 at the level of 1.3268, there was a five wave impulsive decline towards the level of 1.2800. Currently, the impulsive decline looks completed and the price is now developing a corrective counter-trend wave progression towards the level of 50% Fibo. The corrective pattern of the correction looks like a Zig-Zag. The leg (a) was completed already and now the price is developing wave (b) that should terminate around the level of 1.2875. When this leg is completed, then the last wave up towards the level of 1.3020 should develop. This simple corrective structure will be invalidated if the price will violate the level of 1.2774.
⚑ Jak oczekiwano przedtem, po szczycie fali 4 na poziomie 1.3268, nastąpił impulsywny spadek do 1,2800. Obecnie impulsywny spadek wydaje się ukończony, a cena rozwija korektę w kierunku przeciwnym do  trendu aż do poziomu 50% Fibo. Korketa wygląda jak Zig-Zag: podfala (a) została ukończona już i teraz cena rozwija falę (b), która powinna zakończyć się na poziomie 1,2875. Gdy ta podfala zostanie zakończona, powinna się rozwijać ostatnia fala (c) do poziomu 1.3020. Ta prosta struktura korekcyjna zostanie unieważniona, jeśli cena naruszy poziom 1.2774.

About the author

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

View all posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.