GBP/USD H4 Analysis Update

⚑ The geometrical range of wave A is equal to the wavelength C measured from the bottom of wave B, so we have to deal with the typical waveform progression characteristic for eg Zig-Zag formation. In principle, wave W from wave 4 could end here, especially since it is practically 38% Fibo from 1.3142. Nevertheless, there is still the possibility that if the internal elimination of 61% of Fibo at 1.13061 is not clearly violated, then the next wave of growth may be possible. This wave is also labeled as wave W from wave 4. If the level of 61% of the Fibo at 1.3061 is affected impulsively, then the probable scenario is down to 1.2931.

⚐ Zasięg geometryczny fali A jest równy długości fali C mierzonej od dołka fali B, mamy wiec do czynienia z typową progresją falową charakterystyczną dla np: formacji Zyg-Zak. W zasadzie fala W od fali 4 mogłaby sie tutaj już zakończyć, tym bardziej, że jest praktycznie pod 38%Fibo z poziomu 1.3142. Niemniej jednak, istnieje ciagle możliwość, że jeżeli wewnętrzne zniesienie 61%Fibo na poziomie 1.13061 nie zostanie wyraźnie naruszone, to możliwa będzie kolejna, prawdopodobnie ostatnia fala wzrostowa na tym walorze. Ta fala również jest oznaczona jako fala W od fali 4. Jeżeli poziom 61%Fibo na 1.3061 zostanie naruszony w sposób impulsywny,, to bardziej prawdopodobny staje sie scenariusz spadkowy aż do poziomu 1.2931.

About the author

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

View all posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.