LISK Cryptocurrency Analysis on H4

⚑After a test from the top of the golden trend line at 0.00058000, the price rebounded impulsively north. So far, you can count on only three impulsive waves, so the probability of completing the growth impulse (two more waves up) is very high.
Downgrade correction has so far not exceeded 38% of the impulse, it may still decrease, but I would rather prefer to see the price to consolidate gains for some time and then upside breakout. The first goal is 127% Fibo Extension at 0.001919. However, the price may hit much higher than the first target level.

⚐ Po teście od góry złotej linii trendu na poziomie 0.00058000 cena impulsiynie odbiła na północ. Do tej pory można doliczyc się na LSKBTC -8.73% tylko trzech fal wzrostowych, więc prawdopodobieńtwo dokończnia impulsu wzrostowego ( jeszcze dwie fale w górę) jest bardzo duże. 
Korekta spadkowa jak do tej pory nie przekroczyła nawet 38% impulsu wzrostowego, może co prawda jeszcze się obniżyć, ale spodzeiewał bym sie raczej konsolidacji zysków przez jakiś czas a następnie wybicia górą. Celem pierwszym jest poziom 127% zewnetrznaj projekcji Fibo na poziomie 0.001919. Niemneij jednak cena może wybić znacznie wyżej niż ten pierwszy poziom docelowy.

About the author

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

View all posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.