SP500 Weekly, Daily & H4 Elliott Wave analysis

⚐ The SP500 trend is still up and the main count still has not been completed. Current wave degree indicates another higher high to come as the wave 5 is only a part of the higher degree wave 3.  The target projection for the wave 5 is between the levels of 2586 – 2607, but they still depend on the depth of wave 4 correction. The key technical support is at the level of 2487 points.
⚑ Trend wzrostowy na indeksie SP500 jest kontynuowany a do zakoñczenia potrzebna jest conajmniej jedna fala wzrostowa, jako że fala 5 jest częścią największej fali 3 wyzszego stopnia. Poziom docelowy został zaprojektowany między poziomami 2586 – 2607, ale ten klaster cenowy jest cały czas zalezny od głębokosci korekty fali 4. Kluczowe wsparcie znajduje się na poziomie 2487 punktów.

About the author

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

View all posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.