Crude Oil Weekly, Daily & H4 Analysis Update

⚐ The current Elliott wave progression is not easy to count as the market keeps developing the Double Three complex correction to the upside. The first target for this higher degree wave is seen at the level of 59.03 – 59.88, but it might extend higher towards the level of 60.36. On the lower time frames like daily and H4, there is a visible bearish divergence between the price and the momentum oscillator. The nearest technical support is seen at the level of 54.36.
From the fundamental point of view, the markets are getting ready for OPEC meeting. On Thursday, November 30, OPEC and non-cartel oil producers will meet at a meeting in Vienna. During the meeting, it is likely that the decision to extend the oil production limit until the end of 2018 will be made. The current agreement is in force until the end of March 2018 and provides a cut of 1.8 million barrels per day of production. The aim of the restrictions is to reduce the global oil surplus to a 5-year average, but after the year of the pact, the participants of the agreement are halfway there. According to OPEC data, in the period January-September 2017, inventories were reduced by 178 million barrels, but 159 million barrels remained to meet the target. This is why, as reported by Reuters, Saudi Arabia strongly lobbied for appropriate declarations to extend the agreement by the end of 2018 as soon as possible. Still, the decision is not entirely certain. Although Saudi Arabia may affect smaller members of the OPEC cartel, but Russia’s stance, the largest non-OPEC oil producer, is uncertain. There is conflicting information from Moscow, including an extension of 6 months. The market already has high expectations for the deal, which limits the oil growth potential. The fact that crude oil has been limited to responding to leaks and gossips makes the 9-month extension a reality, as the markets have almost completely discounted this scenario. If OPEC fails, the price may be significant.

⚑ Obecny przebieg fal Elliotta nie jest łatwy do zliczenia, ponieważ rynek stale rozwija korektę złożoną w postaci Podwójnej Trójki. Pierwszy cel dla tej fali widziany jest na poziomie 59,03 – 59,88, ale może sięgać wyżej do poziomu 60,36. W dolnych ramach czasowych, takich jak dzienny i H4, widoczna jest dywergencja spadkowa między ceną a oscylatorem momentum. Najbliższe wsparcie techniczne jest widoczne na poziomie 54,36.
Z fundamentalnego punktu widzenia rynki przygotowują się do posiedzenia OPEC. W czwartek, 30 listopada, na spotkaniu w Wiedniu spotkają się producenci OPEC i producenci niezżeszeni. W trakcie spotkania prawdopodobnie zostanie podjęta decyzja o przedłużeniu limitu produkcji oleju do końca 2018 roku. Obecna umowa obowiązuje do końca marca 2018 i zapewnia zmniejszenie o 1,8 mln baryłek produkcji dziennie. Celem ograniczeń jest zmniejszenie globalnej nadwyżki ropy naftowej do średniej 5-letniej, ale po roku obowiązywania paktu uczestnicy porozumienia znajdują się w połowie drogi. Według danych OPEC, w okresie styczeń-wrzesień 2017 zapasy zostały zredukowane o 178 mln baryłek, ale 159 mln baryłek pozostało do osiągnięcia celu. Dlatego, jak donosi Reuters, Arabia Saudyjska mocno lobbowała za odpowiednimi deklaracjami, aby przedłużyć umowę do końca 2018 tak szybko, jak to możliwe. Mimo to decyzja nie jest całkowicie pewna. Chociaż Arabia Saudyjska może dotknąć mniejszych członków kartelu OPEC, to jednak stanowisko Rosji, największego producenta ropy spoza OPEC, jest niepewne. Istnieją sprzeczne informacje z Moskwy, w tym przedłużenie limitu o 6 miesięcy. Rynek ma już wysokie oczekiwania co do transakcji, co ogranicza potencjał wzrostu ropy. Fakt, że ropa naftowa w ograniczony sposób regauje na przecieki  i plotki, powoduje, że 9-miesięczne wydłużenie staje się rzeczywistością, ponieważ rynki prawie całkowicie zdyskontowały ten scenariusz. Jeśli OPEC zawiedzie, przecena ropy może być znaczna.

Na TradingView możesz również śledzić inne analizy wykorzystujące Teorię Fal Elliotta.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Po raz trzeci z rzędu, mój blog bierze udział w konkursie fundacji FxCuffs w kategorii 
BLOG ROKU, a ja osobiście biorę udział także w kategorii ANALITYK ROKU
Wobec tego, zaraszam do głosowania!
Link do strony gdzie można głosować: 
https://konkurs.fxcuffs.pl/blog-roku
https://konkurs.fxcuffs.pl/analityk-roku/
Dziękuję za oddany głos!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

About the author

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

View all posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.