EUR/USD Daily & H4 Analysis Update

⚐ The complex corrective cycle in wave 4 continues. The waves W and X are already in place and now it is time for wave Y to develop. The first target projection is at the 38% Fibo retracement at the level of 1.1417. This is also the level where the length of wave A will equal the length of the wave C. Nevertheless, the market can correct lower, even to the level of 1.1218 ( 50 % Fibo) or 1.1010 ( 61%Fibo). As long as the gap is not filled, the mid-term outlook remains bullish.

⚑ Złożony cykl korekcyjny fali 4 trwa. Fale W i X są już na miejscu, a teraz nadszedł czas na rozwój fali Y. Pierwsza projekcja docelowa wynosi 38% zniesienia Fibo na poziomie 1,1417. Jest to również poziom, na którym długość fali A będzie równa długości fali C. Niemniej jednak rynek może skorygować głębiej, nawet do poziomu 1,1218 (50% Fibo) lub 1,1010 (61% Fibo). Dopóki luka nie zostanie wypełniona, średniookresowa perspektywa pozostaje wzrostowa.

🇵🇱️ Jest sprawa‼️
Po raz trzeci z rzędu, mój blog elliottFXtrader.com bierze udział w konkursie fundacji FxCuffs w kategorii BLOG ROKU.
Wobec tego, zaraszam do głosowania. 😎😉 Link do strony: 
🇬🇧️ My blog elliottFXtrading.com is participating in FxCuffs contest BLOG OF THE YEAR. 
Please vote for me! Link is here:

About the author

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

View all posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.