Ralph Nelson Elliott (1871 – 1948)

•ur. 1871 w Marysville, Kansas, USA
•1880 – Przeprowadził się wraz z rodzicami i starszą siostrą do San Antonio w Teksasie, gdzie nauczył się płynnie czytać i pisać po hiszpańsku.
•1891- Pojechał doMeksyku, by żyć i pracować na tamtejszych liniach kolejowych. W ciągu następnych 5 lat pracował jako dróżnik, dyżurny pociągu, stenotypista, operator telegraficzny i agent stacji.
•1896 – Rozpoczął pracę jako księgowy kolej w Meksyku i Ameryce Środkowej, który trwał około 25 lat. W dalszej części swojej kariery był także dyrektorem wykonawczym kilku firm kolejowych zlokalizowanych w Meksyku oraz w Ameryce Środkowej i Południowej, a także pomagał finansowo reorganizować niektóre z tych firm zgodnie z nowymi zasadami rachunkowości, które rozwijały się w tym czasie, w tym z nowymi systemami prowadzenia ewidencji, przewidywania przyszłych wydatków i efektywniejszego podziału dochodów.
Większość z tych firm była własnością Amerykanów, którzy powierzyli je opiece Elliotta ze względu na jego płynność w języku hiszpańskim i dlatego, że dokładnie rozumiał kulturę Ameryki Łacińskiej.
•1903 – Slub z  Mary Elizabeth Fitzpatrick (1869 – 1941).
•1916 – Z powodu niepokojów społecznych w Meksyku i ogólnej niechęci Meksykanów do Amerykanów prezydent Woodrow Wilson nakazał Amerykanom opuszczenie Meksyku. Elliot i jego żona przeprowadzili się do Los Angeles w Kalifornii, gdzie mieszkali jego rodzice i siostra, odkąd opuścili San Antonio.
•1920 – Przeprowadzka do New Jersey, następnie do Nowego Jorku. Powód jest nieznany, ale jego żona urodziła się w Nowym Jorku, a jej siostra mieszkała w pobliżu w New Jersey. W Nowym Jorku wykorzystał swoje umiejętności biznesowe w restauracjach, stołówkach i herbaciarniach. Herbaciarnie szybko się rozrastały w tym czasie i były promowane jako biznes, który można uruchomić za niewielkie pieniądze
•1924 – Latem Elliot został redaktorem magazynu biznesowego Tea Room i Gift Shop, gdzie napisał kolumny, w których odpowiadał na pytania czytelników o operacje finansowe herbaciarni. W wielu z tych kolumn uczył swoich czytelników nowych osiągnięć rachunkowości – tak zwanego zarządzania naukowego – i tego, w jaki sposób można je zastosować do zwiększenia zysków, lub nawet upewnić się, że działalmośćprzynosi
zyski,ponieważ wielu właścicieli firm w tym czasie wykorzystywano wyłącznie księgowość kasową i nie uwzględniano przyszłych wydatków. Elliot napisał, że 4 główne przyczyny niepowodzenia w biznesie to zbyt duże zadłużenie, niewystarczający kapitał, brak doświadczenia właściciela firmy i niewystarczająca dokumentacja. Doradził, że jeśli ktoś chce założyć firmę,powinien wybrać niszę, z której mógłby czerpać radość, ale powinien najpierw podjąć pracę w tym biznesie i wykonywać jak najwięcej różnych prac, aby jak najlepiej poznać biznes, takjak on w nauce rachunkowości.
•Dwa dodatkowepomysły, które zamieścił w magazynie i które zostaną włączone do jego pism na temat rynku akcji, to to, że przechowywanie danych „dostarcza wskazówek do przyszłych działań” i że niezdecydowanie jest często gorsze niż podjęcie błędnej decyzji.
•Skomentował również, że każdy nowy rodzaj działalności jest początkowo przesadzony, a firmy przechodzą przez cykl hossy i bessy, jak przypływ i odpływ morza. Później Elliot zastosuje analogię fal do rynku akcji.
•18 grudnia Elliot został wyznaczony przez Departament Stanu na Głównego Księgowego w Nikaragui, który nadal znajdował się pod kontrolą US Marines podczas ery interwencji w USA w Nikaragui w latach 1909-1933. Jego obowiązkiem było zreorganizowanie finansów Nikaragui.
•Wkrótce Elliot został generalnym audytorem Międzynarodowej Kolei Ameryki Środkowej w Gwatemali. W tym czasie napisał 2 książki, Tea
Room and Cafeteria Management, opublikowane w 1926, oraz The
Future of Latin America, który był analizą sytuacji ekonomicznej
i społecznej w Ameryce Łacińskiej, i zaproponował kilka propozycji poprawy w oparciu o jego doświadczenia w Nikaragui. Jednak książki nigdy
nie zostały opublikowane.
•1926 – Elliot powrócił do Nowego Jorku z Gwatemali, aby promować swoją nową książkę i założyć firmę zajmującą się zarządzaniem restauracją.
•1927 – W styczniu Elliot wrócił do Los Angeles, by wyleczyć się z dolegliwości
jelitowej, spowodowanej przez Amoebę Histolytica, której nabawił się
podczas pobytu w Ameryce Środkowej. Cierpiał na chroniczną gorączkę, czerwonkę i utratę wagi.
•1929 – Elliot zaczął cierpieć na anemię złośliwą, prawdopodobnie
wywoływaną przez chorobę jelit, powodującą brak sił ichroniczne zmęczenie. W ciągu następnych 5 lat nadal będzie cierpieć, co zmusi
go do porzucenia działalności konsultingowej. W tym czasie finanse Elliota były kiepskie, z powodu kosztów medycznych i niezdolności do pracy w latach choroby. Ponadto stracił znaczną ilość pieniędzy w krachu na giełdzie w latach 1929-1932. Zdecydował się rozpocząć nową karierę.
•W tym czasie zaczął studiować ruch cen akcji, który miał miejsce od około 1850 roku, w szczególności Dow Jones Industrial Average i Dow Jones Rail Index (który od tego czasu stał się średnią transportową Dow Jones).
•1932 – Elliot czyta książkę “Dow Theory” autorstwa Roberta Rhea, a następnie subskrybuje jego list giełdowy “Dow Theory Comment” (1932 – 1937).
•1934 – Elliot uważał, że istnieją naturalne prawa, które rządzą wszystkim, a więc istniały również prawa rządzące ludźmi i tłumami w szczególności,
a zatem i rynkiem akcji. Uważał, że tłumy przechodziły przez cykle emocjonalne: od skrajnego pesymizmu po skrajny optymizm, i że rynek giełdowy odzwierciedlał tę psychologię tłumu. Uważał także, że mniejsze wzory składają się na większe wzory i że wzory są podobne. W listopadzie dokonał kondensacji swoich pomysłów w zestaw zasad i zaczął przekazywać je Charlesowi Collinsowi z Investment Counsel, Inc., który opublikował jeden z listów rynkowych,  na które Elliot zapisał w podczas pobytu w Ameryce Środkowej. Collins chciał zobaczyć więcej telegramów  od Elliotta dotyczących prognoz, aby sprawdzić, czy są dokładne, więc Elliot kontynuował wysyłanie ich, poszerzając i uzupełniając swoje pomysły. Jedną z nich była Zasada Pięciu Fal. W jednym z tych telegramów, wysłanym 15 marca 1935 r., Elliot z powodzeniem prognozował, że Dow Jones Industrials ustanowi szczyt na poziomie 96 punktów a Dow Jones Transportation Average dobije do ostatecznego dna, kończące 13-miesięczny trend spadkowy, a następnie wzrośnie. Rzeczywiście
rynek znacząco wzrósł, co zaimponowało Collinsowi.
•1935 – Collins zasugerował Elliotowi pisanie listów marketingowych z prognozami, które Collins będzie dystrybuować do wybranej grupy przyjaciół. Collins wysłał również Elliotowi książkę “On the relation of  Phyllotaxis to mechanical laws“, w której opisano układ liści na łodygach roślin, z których część odpowiadała sekwencji Fibonacciego. Było to prawdopodobnie pierwsze wprowadzenie Elliota do numerów Fibonacciego.
•1938 – Collins i Elliot współpracowali nad książką „The Wave Principle”, która została opublikowana 31 sierpnia. Książka była oparta na głównej zasadzie, mówiącej że “działalność człowieka wskazuje na to, że
praktycznie wszystkie wydarzenia wynikające z naszych procesów
społeczno-gospodarczych są zgodne z prawem, które powoduje, że powtarzają się w podobnych i stale powtarzających się seriach fal lub impulsów określonej liczbyi wzorca” i że „rynek giełdowy ilustruje impuls falowy wspólny dla aktywności społeczno-ekonomicznej “.
•1939 – Wrócił do Brooklynu w Nowym Jorku, aby skoncentrować się na swojej nowej karierze, a 10 listopada zaczął publikować list marketingowy wraz z analizami i prognozami rynku akcji. Wkrótce otrzymał zlecenie napisania 12 artykułów na temat swojej metody do czasopisma “WavePrinciple for Financial World“.
•1940 – Od 1935 r. Collins wysyłał do Elliota książki o liczbach Fibonacciego i ich zachowaniu w świecie przyrody. W tym czasie Elliot przeczytał tłumaczenie oryginalnych dzieł Leonarda Fibonacciego oraz inne książki opisujące współczynnik Fibonacciego (aka złoty podział)w świecie przyrody. W biuletynie edukacyjnym zatytułowanym „How the Wave Principle Works” i jego korelacji z prawami matematycznymi, rozszerza on zasadę falową na zbiorowe zachowania ludzkie.
•1940 – 1944 – Motywowany zwiększoną popularnością wśród społeczności finansowej opublikował serię „InterpretativeLetters” (1940 – 1945), udoskonalając swoje pomysły, a także „Educational Biulletins”(1940 -1944), w których omawiał techniczne aspekty teorii fal oraz rozszerzył tą teorię,
aby uwzględnić zbiorowe ludzkie zachowanie. We wczesnych latach czterdziestych włączył on do swoich pomysłów sekwencję Fibonacciego i Złoty Podział.
•1946 –10 czerwca Elliot opublikował swoją ostatnią książkę „ Nature’s Law – The Secret of the Universe”, opartą nie tylko na jego poprzednich publikacjach książkowych, ale także na treści listów interpretacyjnych i biuletynów edukacyjnych
•1948- R. N. Elliot umiera 15 stycznia z powodu przewlekłego zapalenia mięśnia sercowego.

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: