Teoria Fal Elliott’a – Reguły Fali Impulsu

Zasady Fali Impulsu:

Impuls to pięciokrotny wzór oznaczony 1-2-3-4-5, poruszający się w kierunku większego trendu. Jest to najczęstszy wzór fal Elliotta.

Reguły wyznaczania fali impulsu:
(wskazówki wyznaczania fali impulsu są dostepne tutaj)

 • Fala 1 musi być impulsem lub trójkątem ukośnym poczatkowym.
 • Fala 2 może być dowolnym wzorem korekcyjnym z wyjątkiem trójkąta.
 • Żadna część Fali 2 nie może naruszyć początku Fali 1.
 • Fala 2 musi znieść Falę 1 o minimum 20%.
 • Maksymalny czas trwania dla Fali 2 to dziewięć razy Fala 1.
 • Fala 3 musi być impulsem.
 • Fala 3 musi być dłuższa niż Fala 2 w swej całkowitej długości.
 • Ruch ceny Fali 2 musi być większy niż Fala 2 Fali 1 lub Fala 4 Fali 1. Ruch ceny Fali 2 musi być również większy niż Fala 2 Fali 3 lub Fala 4 Fali 3. Fala 2 musi również być większa niż 61,8% zasięgu każdej z powyższych 4 fal podrzędnych.
 • Fala 1 i Fala 3 nie mogą mieć jednocześnie skróconej piatej fali. (Skrócenie jest falą impulsywną, w której Fala 5 jest krótsza niż Fala 4 pod względem ceny.)
 • Fala 3 nie może być mniejsza niż 1/3 Fali 1 pod względem ceny.
 • Fala 3 nie może być większa niż 7 razy Fala 1 pod względem ceny.
 • Chociaż nie ma minimalnego ograniczenia czasowego dla Fali 3, jej bezwzględny maksymalny limit czasowy wynosi 7 razy Fala 1.
 • Fala 4 może być dowolnym układem korekcyjnym.
 • Fale 1, 2 i 4 nie mogą na siebie zachodzić, z wyjątkiem 15% Fali 2 na rynkach lewarowanych i trwać tylko przez dwa dni maksymalnie.
 • Ruch ceny Fali 4 musi być większy niż ruch Fali 2 z 3 lub Fali 4 z 3. Ruch ceny Fali 4 musi być również większy niż ruch Fali 2 z 5 lub Fali 4 5. Ruch ceny Fali 4 musi być również większy niż 61,8% ruchu każdej z tych czterech podfali.
 • Ruch po Fali 4 musi być większy niż 1/3 ruchu Fali 2, zarówno w ruchu cenowym, jak i procentowym.
 • Ruch Fali 4 musi być mniejszy niż trzykrotny ruch Fali 2, zarówno w ruchu cenowym, jak i procentowym.
 • Fala 3 i Fala 4 nie mogą być skrócone jednocześnie (skrócenie następuje gdy Fala 5 jest krótsza niż Fala 4 pod względem ceny.)
 • Chociaż Fala 4 nie ma minimalnego ograniczenia czasowego, maksymalny czas dla Fali 4 jest dwa razy dłuższy niż czas trwania Fali 3.
 • Fala 5 musi być impulsem lub Trójkatnem Ukośnym Kończącym (Klinem). Jeśli jednak Fala 5 jest dłuższa niż Fala 3 pod względem ceny, Fala 5 musi być impulsem.
 • Fala 5 musi przekraczyc w cenie 70% Fali 4.
 • Fala 3 nie może nigdy być krótsza niż obie Fale 1 i 5, zarówno przez dystans cenowy, jak i procentowy ruch cenowy.
 • Jeśli Fala 5 jest skrócona lub zawiera podfalę która jest skrócona, wówczas ani Fala 3, ani Fala 4 nie może zawierać podfali, która jest również skrócona. (Skrócony układ falowy to taki, w którym Fala 5 jest krótsza niż Fala 4.)
 • Maksymalny ruch Fali 5 to sześciokrotność Fali 3 zarówno pod względem ceny, jak i czasu.
 • Fala 5 nie ma minimalnego ograniczenia czasowego.

About the author

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

View all posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.