⚐ The main cycle on the USD/JPY weekly chart is still horizontal, but there are clues that suggest the corrective cycle for wave B might have been completed. The local high at the level of 114.71 might be the top for two cycles: (a)(b)(c) cycle or an Expanding Triangle cycle top. To confirm any of this scenarios, the market should drop in an impulsive fashion towards the level of 107.28 in the coming weeks in order to reach the minimum target for wave C. Nevertheless, the higher time frame cycles remain unclear yet and it is better to wait for them to unfold instead to force another Elliott count. The main dynamic resistance on the weekly chart is being provided by the golden trend line. 
At the lower time frames, the situation is still unclear, but it looks like the market might have started its impulsive progression already. The level of 112.71 is the invalidation level for the H1 time frame wave progression (purple).

On my page at TradingView you can follow other analysis that uses Elliott Wave Theory.

⚑ Główny cykl na wykresie tygodniowym USD/JPY jest nadal horyzontalny, ale istnieją wskazówki sugerujące, że cykl korekcyjny dla fali B mógł zostać zakończony. Lokalny wysoki na poziomie 114,71 może być szczytem dla dwóch cykli: (a) (b) (c) cyklu lub szczytu dla Trójkata Rozszerzajacego (Expanding Triangle). Aby potwierdzić którykolwiek z tych scenariuszy, rynek powinien spaść impulsywnie do poziomu 107,28 w nadchodzących tygodniach, aby osiągnąć minimalny cel dla fali C. Niemniej jednak, wyższe cykle ram czasowych pozostają niejasne i lepiej jest czekać, aż rozwiną się, niæ na siøé wymusić kolejny licznik Elliotta. Główny opór dynamiczny na wykresie tygodniowym zapewnia złota linia trendu.
W niższych okresach sytuacja jest nadal niejasna, ale wygląda na to, że rynek już rozpoczął impulsywny spadek. Poziom 112,71 jest poziomem unieważnienia dla najmniejszego cyklu fali impulsu (purpurowy).

Na TradingView możesz również śledzić inne analizy wykorzystujące Teorię Fal Elliotta.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Po raz trzeci z rzędu, mój blog bierze udział w konkursie fundacji FxCuffs w kategorii 
BLOG ROKU, a ja osobiście biorę udział także w kategorii ANALITYK ROKU
Wobec tego, zaraszam do głosowania!
Link do strony gdzie można głosować: 
https://konkurs.fxcuffs.pl/blog-roku
https://konkurs.fxcuffs.pl/analityk-roku/
Dziękuję za oddany głos!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Kategorie: Uncategorized

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.