GBP/USD H4 analysis

⚑ The horizontal correction at the H4 interval is already well advanced in time and as it expires, it becomes more and more complex. Determination of this correction as the XX wave is the most correct, however, this correction has not yet ended, because there is no c wave to its end. The potential range for this sub-wave is 1.3220, which is also the level of 50% of Fibonacci’s retracement. After the end of the XX wave, the last wave of the higher order correction, ie the Z wave, should develop.

⚐ Korekta horyzontalna na interwale H4 jest już dość dobrze zaawansowana w czasie i wraz z jego upływem staje się coraz bardziej złożona. Oznaczenie tej korekty jako fali XX jest jak najbardziej prawidłowe, niemniej jednak korekta ta nie skończyła się jeszcze, gdyż brakuje fali c do jej zakończenia. Potencjalny zasięg dla tej podfali to poziom 1.3220, będący jednocześnie poziomem 50% zniesienia Fibonacciego. Po zakończeniu fali XX powinna się rozwinąć ostatnia fala korekty wyższego rzędu, czyli fala Z.

Na TradingView możesz również śledzić inne analizy wykorzystujące Teorię Fal Elliotta.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Po raz trzeci z rzędu, mój blog bierze udział w konkursie fundacji FxCuffs w kategorii 
BLOG ROKU, a ja osobiście biorę udział także w kategorii ANALITYK ROKU
Wobec tego, zaraszam do głosowania!
Link do strony gdzie można głosować: 
https://konkurs.fxcuffs.pl/blog-roku
https://konkurs.fxcuffs.pl/analityk-roku/
Dziękuję za oddany głos!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

About the author

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

View all posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.