Gold H4 Analysis

⚐ The corrective wave 2 has topped at the level of $1,303 and since then the market is in the impulsive decline towards the new lows. The internal structure is still impulsive and the bottom of the wave (3) has been found at the level of $1,241. Currently, the market should enter an internal corrective cycle with a projected target for wave (4) at the level of $1,262. When the correction is completed, one more wave to the downside should develop. 
⚑ Korekta fali 2 osiągnęła szczyt na poziomie 1 303 USD i od tego czasu rynek znajduje się w impulsywnym spadku w kierunku nowych minimów. Wewnętrzna struktura jest nadal impulsywna, a dołek fali (3) został znaleziony na poziomie 1 241 USD. Obecnie rynek powinien wprowadzić wewnętrzny cykl korekcyjny z przewidywanym celem dla fali (4) na poziomie 1 262 USD. Kiedy korekta zostanie zakończona, powinna rozwinąć się jeszcze jedna fala w dół – (5).

Na TradingView możesz również śledzić inne analizy wykorzystujące Teorię Fal Elliotta.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Po raz trzeci z rzędu, mój blog bierze udział w konkursie fundacji FxCuffs w kategorii 
BLOG ROKU, a ja osobiście biorę udział także w kategorii ANALITYK ROKU
Wobec tego, zaraszam do głosowania!
Link do strony gdzie można głosować: 
https://konkurs.fxcuffs.pl/blog-roku
https://konkurs.fxcuffs.pl/analityk-roku/
Dziękuję za oddany głos!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

About the author

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

View all posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.