Teoria Fal Elliotta – Korekty – Reguły Korekty ZygZak

Reguły dla Fali Korekcyjnych Prostych

Korekta Prosta to trójfalowy wzór oznaczony a-b-c, poruszający się w kierunku przeciwnym do trendu wyższego stopnia. Najczęściej spotykaną korektą prostą jest ZygZak. 

Reguły wyznaczania korekty prostej typu ZygZak:
(wskazówki wyznaczania ZygZaka mozesz zobaczyć tutaj)
• Fala A musi być Impulsem albo Trójkątem Ukośnym Początkowym.
• Fala B może być jakąkolwiek strukturą korygującą.
• Fala B musi być krótsza niż Fala A pod względem ceny. Uwzględnia to wszystkie wewnętrzne punkty (czyli trzeba zsumować długość cen wszystkich pod-falek wchodzących w skład Fali B).
• Fala B musi wynosić przynajmniej 20% Fali A pod względem ceny.
• Chociaż nie ma minimalnego obowiązującego czasu trwania fali B, nie może ona przekroczyć 10-krotnegoczasu trwania Fali A.
• Fala C musi być Impulsem lub Trójkątem Ukośnym Kończącym.
• Jeśli Fala A jest Trójkątem Ukośnym Początkowym, to Fala C nie może być Trójkątem UkośnymKońcowym.
• Fala C musi być dłuższa niż 90% Fali B pod względem ceny.
• Fala C musi być krótsza niż 5-krotna długość Fali B pod względem ceny.
• Nie jest dopuszczalna sytuacja, w której zarówno Podfala 5 Fali A jak i Podfala 5 Fali C są załamane.
• Fala C nie może być więcej niż 10 razy większa niż Fala A lub B zarówno pod względem czasu, jak i ceny.

About the author

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

View all posts

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.