USD/CAD H4 Analysis

⚐ The outlook still remains bullish as long as the level of 1.2622 is not violated. There is five impulsive waves in the wave (i) there started after wave 4 bottom, but so far no new high was made yet. Moreover, the correction can evolve into more complex and time consuming if the level of 1.2852 is clearly violated. The internal impulsive scenario is invalidated when the level of 1.2622 is violated.

⚑ Perspektywa pozostaje nadal wzrostowa, o ile poziom 1,2622 nie zostanie naruszony zanim zostanie ustanowiony nowy szczyt. Pięć pod-fal impulsowych w fali (i), która rozpoczęła się po dnie 4 fali zostało zakończoncyh, ale jak dotąd nie osiągnięto jeszcze żadnego nowego szczytu. Dlatego też, korekta może przekształcić się w bardziej złożoną i czasochłonną, jeśli poziom 1.2852 jest wyraźnie naruszony. Wewnętrzny scenariusz impulsowy (i)(ii))(iii)(iv)(v) jest unieważniony, gdy poziom 1.2622 jest wyraźnie naruszony.

Na TradingView możesz również śledzić inne analizy wykorzystujące Teorię Fal Elliotta.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Po raz trzeci z rzędu, mój blog bierze udział w konkursie fundacji FxCuffs w kategorii 
BLOG ROKU, a ja osobiście biorę udział także w kategorii ANALITYK ROKU
Wobec tego, zaraszam do głosowania!
Link do strony gdzie można głosować: 
https://konkurs.fxcuffs.pl/blog-roku
https://konkurs.fxcuffs.pl/analityk-roku/
Dziękuję za oddany głos!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

About the author

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

View all posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.