CARDANO #ADABTC ELLIOTT WAVE ANALYSIS for 13/01/2018

usa_malyTECHNICAL ANALYSIS: 
The price of Cardano cryptocurrency quoted for ADABTC dropped lower in the wave correction (4) than assumed in the original wave scenario. Nevertheless, after reaching the level of 0.00004066, the price dynamically rebounded by drawing a reversal candle formation called Hammer Candlestick Pattern. Then it broke above the golden downward trend line and it reached 50% of the Fibo retracement of the previous down leg.

The main scenario: 
Currently, the price is most likely in the subwave 2 correction and tests the trendline from the bottom and is approaching the support level of 38% Fibo at 0.00005802. The price can still go deeper to other levels of elimination eg 50% or 61% and bounce up after hitting one of them.
After the correction, an impulsive breakdown is expected to reach around 0.0001000, which is almost 100% profit.

Alternative scenario: 
On the other hand, an alternative scenario assumes the deepening of declines in the more complex wave correction (4) over time and in price:
– breaking below 61% Fibo will mean a higher probability of decreases towards the first level of 0.00004066, and then even 0.00003236 (red dotted arrows).
– knocking the top to the level (or near the level) of the previous wave (3) high, followed by a dynamic retreat, will also mean a more complex correction in the unfinished wave (4).
Violation of 0.00003236 invalidates a completely impulsive growth scenario.

TREND AND IMPORTANT LEVELS:

Main trend: UP
Intermediate trend: DOWN
Daily trend: NEUTRAL / UP (continuation of the upward trend and the possibility of breaking higher after adjustment)

KEY LEVELS: 
– for further increases – 0.00006895 and later 0.00007227
– for continuing correction – level 0.00005802, 0.00005466 and 0.00005130
– for a continuation of falls – level 0.00005130 and later 0.00004066

PS: If You do not want to miss another update, make sure You are following me on TradingView!


polish-malyANALIZA TECHNICZNA:
Cena kryptowaluty Cardano kwotowanej do Bitcoina ADABTC spadła niżej w korekcie fali (4) niż zakładał to pierwotny scenariusz falowy. Niemniej jednak, po osiągnięciu poziomu 0.00004066 cena dynamicznie odbiła, rysując świecową formację odwrócenia trendu zwana Młotkiem. Następnie wybiła się powyżej złotej linii trendu spadkowego i dotarła to 50% zniesienia Fibo poprzedniej, korekcyjnej fali spadkowej.

Główny scenariusz falowy:

Obecnie cena najprawdopodobniej znajduje się w korekcie podfali 2 i testuje linę trendu od spodu i zbliża się do poziomu wsparcia na 38% Fibo na 0.00005802. Cena może jeszcze zejść głębiej do innych poziomów zniesienia np.: 50% lub 61% i odbić w górę po uderzeniu jednego z nich.
Po zakończeniu korekty spodziewane jest impulsywne wybicie do poziomu około 0.0001000, czyli prawie 100% zysku.

Scenariusz alternatywny:

Z drugiej strony, alternatywny scenariusz zakłada pogłębianie spadków w bardziej złożonej w czasie i w cenie korekcie fali (4):
– wybicie poniżej 61% Fibo będzie oznaczało większe prawdopodobieństwo spadków w kierunku najpierw poziomu 0.00004066, a następnie nawet 0.00003236 (czerwone przerywane strzałki).
– wybicie górą do poziomu (lub blisko poziomu) poprzedniego szczytu fali (3), a następnie dynamiczny odwrót, również oznaczać będzie bardziej złożoną korektę w niedokończonej fali (4).
Naruszenie poziomu 0.00003236 unieważnia całkowicie impulsywny scenariusz wzrostowy.

TREND I WAŻNE POZIOMY:

Trend główny: WZROSTOWY
Trend pośredni: SPADKOWY
Trend dzienny: NEUTRALNY/WZROSTOWY (kontynuacja trendu wzrostowego i możliwość wybicia wyżej po korekcie)

KLUCZOWE POZIOMY:
– dla dalszych wzrostów-poziom 0.00006895 a później 0.00007227
– dla kontynuacji korekty-poziom 0.00005802, 0.00005466 oraz 0.00005130
– dla kontynuacji spadków — poziom 0.00005130 a później 0.00004066

PS: Na TradingView możesz również śledzić inne analizy wykorzystujące Teorię Fal Elliotta. Koniecznie dodaj mnie do obserwowanych!


cardano.png

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Po raz trzeci z rzędu, mój blog bierze udział w konkursie fundacji FxCuffs w kategorii BLOG ROKU, a ja osobiście biorę udział także  kategorii
ANALITYK ROKU.
Wobec tego, zaraszam do głosowania!
Link do strony gdzie można głosować:
https://konkurs.fxcuffs.pl/blog-roku
https://konkurs.fxcuffs.pl/analityk-roku/
Dziękuję za oddany głos!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

About the author

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

View all posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.