EUR/USD ANALYSIS for 08/01/2018

Trzy fale wzrostowe zostały zakończone, pozostały zatem do wykonania jeszcze dwie fale-czwarta (w toku) i piąta. Ta progresja falowa składać się będzie na falę 3 lub C wyższego rzędu. Pierwszym poziomem docelowym dla fali iv jest poziom 1.1915, ale korekta może opaść niżej w kierunku poziomów 1.1916 (50%Fibo) lub 1.1870 (61%Fibo). Poziomem unieważniającym obecny impulsywny licznik wzrostowy jest pozom 1.1862. W przypadku naruszenia tego poziomu najprawdopodobniej rynek będzie kontynuował korektę wyższego rzędu w fali 4.

Three growth waves have been completed, so there are two more waves left to do – wave four (in progress) and five. This wave progression will consist of a higher degree wave 3 or C. The first target level for the iv wave is at the level of 1.1915, but the correction may fall lower towards the level of 1.1916 (50% Fibo) or 1.1870 (61% Fibo) levels. The invalidation level of the current impulsive development is the level of 1.1862. In the event of a violation of this level, the market will most likely continue the correction of a higher degree cycle in wave 4.

Na TradingView możesz również śledzić inne analizy wykorzystujące Teorię Fal Elliotta.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Po raz trzeci z rzędu, mój blog bierze udział w konkursie fundacji FxCuffs w kategorii BLOG ROKU, a ja osobiście biorę udział także  kategorii
ANALITYK ROKU.
Wobec tego, zaraszam do głosowania!
Link do strony gdzie można głosować:
https://konkurs.fxcuffs.pl/blog-roku
https://konkurs.fxcuffs.pl/analityk-roku/
Dziękuję za oddany głos!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

About the author

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

View all posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.