LISK #LSKUSD ELLIOTT WAVE ANALYSIS for 17/01/2018 [ENG-pl]

The impulsive wave scenario has been invalidated!

Currently, the best scenario available is not the impulsive formation, but the double zigzag (W) (X) (Y), which ended at $ 40.48.

The reason for changing Elliott waveforms from impulsive to corrective is too many canceled levels and too many overlapping levels. It is not the traditional behavior of the pulse wave, but more suits the formation of the Double ZygZak just. Not only that, this formation can still evolve into the Triple ZygZak, but for the time being there is no reason to do so.

The current inheritance formation WXY is the largest downward correction since the cryptocurrency has been recorded, which proves that the trend and form of the further wave scheme have probably changed.

Without going into details, in the short-term perspective, the situation is as follows: there is still a chance for further increases (option of the Triple ZygZak), even with the option of new peaks, but they will not be long-lasting. The most similar to this model is currently the so-called: Pumps and Drops (PUMP and DUMP), which means that the market is no longer in an upward trend (and this option was assumed from the beginning of the impulsive scenario).

In the short-term, the most important levels are currently:
– support at 15.70
– internal trend line at 15.00
– the Fibonacci cluster at 11.50.
– external extension of the Fibo level at 8.00.

The current WXY correction is close to the end of the decline at one of these levels.

PS: If You do not want to miss another update, make sure You are following me on TradingView!


Wzrostowy licznik impulsywny został unieważniony!

Obecnie najlepszym dostępnym scenariuszem jest formacja nie impulsu, ale podwójnego zygzaka (W) (X) (Y), który zakończył się na poziomie $40.48.

Powodem zmiany licznika fal Elliotta z impulsywnego na korekcyjny jest zbyt duża liczba unieważnionych poziomów i zbyt duża liczba nakładających się poziomów na siebie. Nie jest tradycyjne zachowanie się fali impulsu, ale bardziej pasuje do formacji Podwójnego ZygZaka właśnie. Mało tego, formacja ta może jeszcze wyewoluować do Potrójnego ZygZaka, ale na razie nie widać ku temu powodów.

Obecna formacja spadkowa WXY jest największą korektą spadkową od czasu notowania tej kryptowaluty, co dowodzi, że prawdopodobnie zmienił się trend i forma dalszego schematu falowego.

Bez wchodzenia w szczegóły, w ujęciu krótkoterminowym sytuacja przedstawia się następująco: jest jeszcze szansa na kolejne wzrosty (opcja Potrójnego ZygZaka), nawet z opcją nowych szczytów, ale nie będą to wybicia długotrwałe. Najbardziej podobne do tego modelu są obecnie tzw.: Pompy i Zrzutki (PUMP and DUMP), co oznacza, że rynek nie jest już w trendzie wzrostowym (a taką opcję zakładałem od początku scenariusza impulsywnego).

Krótkoterminowo, poziomami najbardziej istotnym są obecnie:

– wsparcie na 15.70

– linia trendu wewnętrznego na 15.00

– klaster Fibonacciego na 11.50.

– zewnętrzne wydłużenie poziomu Fibo na 8.00.

Obecna korekta WXY jest blisko zakończenia spadków na jednym z wymienionych poziomów.

PS: Na TradingView możesz również śledzić inne analizy wykorzystujące Teorię Fal Elliotta. Koniecznie dodaj mnie do obserwowanych!


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Po raz trzeci z rzędu, mój blog bierze udział w konkursie fundacji FxCuffs w kategorii BLOG ROKU, a ja osobiście biorę udział także  kategorii
ANALITYK ROKU.
Wobec tego, zapraszam do głosowania!
Link do strony gdzie można głosować:
https://konkurs.fxcuffs.pl/blog-roku
https://konkurs.fxcuffs.pl/analityk-roku/
Dziękuję za oddany głos!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

About the author

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

View all posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.