SP500 ELLIOTT WAVE ANALYSIS for 16/01/2018 [EN-PL]

The price of the SP500 broad market index is in the last phase of the impulsive upcycle marked on the chart as wave 5 (green). Currently, we can distinguish five growth waves (i) – (v) blue, which set the all-time high at the level of 2808 points. Nevertheless, the market has not yet started to fall sharply, and for now the level of local support at 2790 has been defeated and the remaining support at levels 2776 and 2759 have not even been tested yet.

The daily candle, however, is characterized by a fairly significant upper shadow, which can mean the formation of the reversal of the trend, eg. Gravestone Doji albo Shooting Star

Investors’ attention should also be paid by the fact that negative divergence between the price and the momentum has risen, so corrective declines seem inevitable.

PS: If You do not want to miss another update, make sure You are following me on TradingView!

Cena indeksu szerokiego rynku SP500 znajduje się w ostatniej fazie impulsywnego cyklu wzrostowego oznaczonego na wykresie jako fala 5 (zielona). Obecnie można już wyróżnić pięć wzrostowych fal (i) – (v) niebieskie, które ustanowiły szczyt na poziomie 2808 punktów. Niemniej jednak rynek nie zaczął jeszcze intensywne spadać i na razie poziom lokalnego wsparcia na 2790 został wybroniony a pozostałe wsparcia na poziomie 2776 i 2759 nie zostały nawet wytestowane jeszcze.

Dzienna świeczka natomiast charakteryzuje się dość znacznym cieniem górnym, który może oznaczać budowanie się formacji odwrócenia trendu, np.: Nagrobek Doji lub Spadająca Gwiazda.

Uwagę inwestorów zwrócić powinien również fakt, że zbudowała się negatywna dywergencja między ceną a momentum wzrostowym, więc korekcyjne spadki wydają się nieuchronne.

PS: Na TradingView możesz również śledzić inne analizy wykorzystujące Teorię Fal Elliotta. Koniecznie dodaj mnie do obserwowanych!


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Po raz trzeci z rzędu, mój blog bierze udział w konkursie fundacji FxCuffs w kategorii BLOG ROKU, a ja osobiście biorę udział także  kategorii
ANALITYK ROKU.
Wobec tego, zaraszam do głosowania!
Link do strony gdzie można głosować:
https://konkurs.fxcuffs.pl/blog-roku
https://konkurs.fxcuffs.pl/analityk-roku/
Dziękuję za oddany głos!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

About the author

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

View all posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.