Teoria Fal Elliotta – Reguły Trójkątów Ukośnych

Reguły dla Trójkątów ukośnych

Trójkąt Ukośny jest częstą pięciofalową strukturą oznaczaną 1-2-3-4-5, która porusza się w kierunku zgodnym z kierunkiem wyższego trendu. Trójkąty ukośne poruszają się wewnątrz dwóch linii kanału rysowanych między Falami 1 i 3 oraz Falami 2 i 4.

Trójkąt Ukośny musi być zwężający.

Istnieją dwa typy Trójkątów Ukośnych: Początkowe (Leading Diagonal) oraz Kończące (Ending Diagonal). Mają one odmienną strukturę wewnętrzną i są obserwowane w różnych miejscach struktur wyższego stopnia. Trójkąty Ukośne Kończące są dużo częściej spotykane niż Trójkąty Ukośne Początkowe.

Reguły dotyczące Trójkątów Ukośnych:

 znaczenia: TUP = Trójkąt Ukośny Początkowy, TUK = Trójkąt Ukośny Kończący
 • Fala 1 w TUP musi być Impulsem albo TUP.
• Fala 1 w TUK musi być strukturą z rodziny Zygzaków.
• Fala 2 może być jakąkolwiek strukturą korekcyjną prócz Trójkąta.
• Fala 2 musi być krótsza pod względem ceny niż Fala 1.
• Fala 3 w TUP musi być Impulsem.
• Fala 3 w TUK musi być strukturą z rodziny Zygzaków.
• Fala 3 musi być dłuższa pod względem ceny niż Fala 2.
• Fala 4 może być jakąkolwiek strukturą korekcyjną.
• Fale 2 i 4 muszą zachodzić na siebie.
• Czas trwania Fali 4 musi wynosić między 10% a 10x czas trwania Fali 2.
• Fala 5 w TUK musi być strukturą z rodziny Zygzaków.
• Fala 5 w TUP musi być Impulsem albo TUK.
• Jeśli Fala 1 jest TUP to Fala 5 nie może być TUK.
• Fala 3 nie może być krótsza niż Fala 1 czy Fala 5.
• Fala 5 musi pod względem ceny wynosić przynajmniej 80% Fali 4.
• Fala 5 nigdy nie jest najdłuższa w stosunku do Fali 1 i Fali 3.
• Fala 5 jest zawsze krótsza od Fali 3 pod względem ceny.
• Przecięcie linii kanału musi nastąpić poza końcem struktury.
• Trójkąty muszą poruszać się między liniami kanału albo zmieścić się do 10% szerokości ruchu poza jego granicami.
• Linie kanału muszą się zbiegać, być nachylone w tym samym kierunku i nigdy nie mogą być poziome.
• Minimalny czas trwania Fali 5 to 10% czasu trwania Fali 4. Maksymalny czas trwania Fali 5 to 5-krotny czas trwania Fali 3.

 

About the author

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

View all posts

2 komentarze

  • Przydałaby się poprawka, w punkcie ” Fale 2 i 4 muszą albo zachodzić na siebie.”, gdyż nie jest do końca zrozumiałe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.