Analiza techniczna pary USD/PLN na 09/02/2018 [PL-ENG]

Z technicznego punktu widzenia impuls spadkowy na USD/PLN można by uznać za zakończony, gdyby nie fakt, że na mniejszych interwałach czasowych (jak H4 właśnie) brakuje jednej podfali spadkowej. Obecne wzrosty są typowo korekcyjne w charakterze i wyglądają na korektę prostą fali (iv). Korekta ta doszła do poziomu poprzedniej fali spadkowej niższego rzędu, czyli do poziomu 3.4255. Jest to dobry poziom do zakończenia tej korekty i ponowienie spadków, celem dokończenia fali (v) od fali (5).

PS: Na TradingView możesz również śledzić inne analizy wykorzystujące Teorię Fal Elliotta. Koniecznie dodaj mnie do obserwowanych!


From a technical point of view, a downward trend in USD / PLN could be considered as completed, were it not for the fact that at smaller time intervals (like H4) there is no one inheritance podfalia. The current increases are typically corrective in nature and look like a straight wave correction (iv). This correction has reached the level of the previous lower order downward wave, ie to the level of 3,4255. This is a good level to complete this correction and re-fall, to complete the wave (v) from the wave (5).

 

 

About the author

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

View all posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.