After reaching the high at 66.63, which is the 50% level of the retracement of the previous downward wave, the price of crude oil began to fall, soon to break down from the growth channel (blue dotted line).

This fall has been made in three waves so far and might be the first part of a deeper corrective cycle. The three-wave wave W ended at 58.06 and the market is currently in the process of making an internal upward correction of the X wave. As yet, the wave has retraced only 38% of the previous downward wave, so the bearish pressure is high.

The real challenge for the bulls will be the zone between levels 62.07 – 63.14, where the confluence of technical levels of resistance and Fibonacci levels accumulates.

For now, the trend at higher intervals is still growing, but this is not an impulse, is rather a WXY swing.


Po osiągnięciu szczytu na poziomie 66.63, który jest poziomem 50% zniesienia poprzedniej fali spadkowej, cena ropy naftowej zaczęła spadać, by niebawem wybić dołem z kanału wzrostowego (niebieska przerywana linia).

Spadek ten jak dotąd jest trójfalowy i może stanowić pierwszą część głębszej korekty złożonej. Trójfalowa fala W zakończyła się na poziomie 58.06 i obecnie rynek jest w trakcie wykonywania wewnętrznej korekty wzrostowej fali X. Jak na razie fala ta zniosła jedynie 38% poprzedniej fali spadkowej, więc presja niedźwiedzi jest wysoka.

Prawdziwym wyzwaniem dla Byków będzie strefa pomiędzy poziomami 62.07 – 63.14, gdzie kumuluje się konfluencja technicznych poziomów oporu oraz poziomów Fibonacciego.

Na razie trend na wyższych interwałach jest wciąż wzrostowy, ale nie jest to impuls, tylko złożona korekta wzrostowa WXY.

 

Kategorie: Oil

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.