DJIA Elliott Wave Analysis for 14/02/2018 [ENG-PL]

At local bottom, the Dow Jones price rebounded 61% and set a local high of 25.239, then dropped lower again, almost testing the local low at 23.061.

The current wave progression may indicate a larger upward correction, but because of the characteristic shape taking up on the graph, I do not exclude the Triangle option in wave (B).

A break above level 23,500 invalidates the Triangle scenario.


Od dołka lokalnego cena Dow Jones odbiła 61% i ustanowiła lokalny szczyt na poziomie 25,239, a następnie znowu zeszła niżej, prawie testując lokalny dołek na 23,061.

Obecne oznaczenie falowe może wskazywać na większą korektę wzrostową, ale z powodu nabierania przez wykres charakterystycznego kształtu nie wykluczam również opcji Trójkąta fali (B).

Wybicie powyżej poziomu 23,500 unieważnia scenariusz Trójkąta.

About the author

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

View all posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.