Ripple #XRPUSD Elliott Wave Analysis for 14/02/2018 [ENG-PL]

The price of XRPUSD has broken above the golden trend line and now is trading around the level of 1.078 after making a high of 1.2296. The only problem so far is, that the breakout is only in three waves and we need five of them to count it as a valid, impulsive breakout.
The key support level is at 0.8250. Any violation of this level would indicate a further deterioration towards the level of 0.5686.
There are two main areas of a resistance: one between the levels of 1.57-1.76 and the second one between 2.11-2.26. In a case of a rally higher those two zones should be tested relatively quickly.


Cena XRPUSD przekroczyła złotą linię trendu, i obecnie wynosi około 1.078, po osiągnięciu szczytu na 1.2296. Jedynym problemem do tej pory jest to, że wybicie  jest tylko w trzech falach a potrzebujemy pięciu z nich, aby sklasyfikować to wybicie jako impulsywne.
Kluczowy poziom wsparcia wynosi 0,8250. Każde naruszenie tego poziomu oznaczałoby możliwe spadki do poziomu 0,5686.
Istnieją dwa główne obszary oporu: jeden między poziomami 1,57-1,76, a drugi między 2,11-2,26. W przypadku wzrostów wyżej te dwie strefy powinny być stosunkowo szybko przetestowane.


About the author

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

View all posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.