Teoria fal Elliotta – Wskazówki dla Podwójnych i Potrójnych Trójek

WSKAZÓWKI dla PODWÓJNYCH I POTRÓJNYCH TRÓJEK

Podwójne (ang: Double Three; D3) i Potrójne (ang: Triple Three; T3) Trójki są strukturami podobnymi do korekt płaskich, i są zazwyczaj dwiema lub
trzema strukturami korekcyjnymi połączonymi razem falą łączącą zwaną falą X, będącą tzw: łącznikiem.

Podwójne Trójki nie występują często, a Potrójne Trójki są rzadkie.

Podwójne Trójki oznacza się w-x-y, podczas gdy Potrójne Trójki oznacza się w-x-y-xx-z.

WSKAZÓWKI dotyczące PODWÓJNYCH I POTRÓJNYCH trójek:

 oznaczenia: D3= Podwójna Trójka, T3 = Potrójna Trójka
• Fala X jest zazwyczaj strukturą z rodziny Zygzaków.
• Największa podfala w Fali X jest zazwyczaj mniejsza niż Fala W pod względem ceny.
• Fala X jest zazwyczaj krótsza niż 140% Fali W pod względem ceny.
• Fala X jest zazwyczaj dłuższa niż 95% Fali W pod względem ceny.
• Fala X najprawdopodobniej zniesie 110% Fali W.
• Czas trwania Fali X zazwyczaj mieści się pomiędzy 61.8% a 161.8% czasu trwania Fali W.
• Jeśli Fala Y jest Trójkątem, najprawdopodobniej długość Fali Y wyniesie około 61.8% Fali W. Jeśli Fala Y nie jest Trójkątem, najprawdopodobniej długość Fali Y wyniesie 100% Fali W, 161.8% Fali W lub 10% długości Fali W mierząc od końca Fali W.
• Największa podfala w Fali Y jest zazwyczaj mniejsza niż 140% Fali W pod względem ceny.
• Fala Y jest zazwyczaj krótsza niż 2-krotna długość dłuższej z Fal W oraz X pod względem ceny.
• Czas trwania Fali Y zazwyczaj mieści się pomiędzy 61.8% a 161.8% czasu trwania Fali W.
• Fala XX jest zazwyczaj strukturą z rodziny Zygzaków.
• Największa podfala w Fali XX jest zazwyczaj mniejsza niż Fala Y pod względem ceny.
• Fala XX jest zazwyczaj krótsza niż 140% Fali Y pod względem ceny.
• Fala XX jest zazwyczaj dłuższa niż 95% Fali Y pod względem ceny.
• Fala XX najprawdopodobniej zniesie 110% Fali Y.
• Fala Z jest zazwyczaj krótsza niż 140% Fali Y pod względem ceny.
• Fala Z jest zazwyczaj krótsza niż 2-krotna długość dłuższej z Fal Y oraz XX pod względem ceny.

 

About the author

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

View all posts

1 Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.