Analiza techniczna EUR/USD na 27/03/2018 [ENG-PL]

Złożona korekta horyzontalna nadal jest kontynuowana, niemniej jednak nie będzie ona trwać wiecznie. Do jej zakończenia brakuje obecnie podfali (Z). Potencjalny poziom docelowy dla tej fali to poziom 1.2165 lub też następny poziom dla korekty 1.2048. Najpierw jednak musi zostać wybity poziom lokalnego wsparcia na 1.2238.

Alternatywny scenariusz zakłada szczyt fali 3 na poziomie 1.2536 a obecną korektę jako korektę wewnętrzną fali 4. Wobec tego brakuje w tym scenariuszu jeszcze jednej fali wzrostowej, fali 5, która jednocześnie będzie ostatnią falą wzrostową cyklu impulsywnego fali (1).


The complex horizontal correction is still going on, but it will not last forever. Its end is currently lacking podfali (Z). The potential target level for this wave is 1.2165 or the next level for 1.2048 correction. First, however, the local support level must be broken at 1.2238.

An alternative scenario assumes the peak of wave 3 on the level of 1.2536 and the current correction as an internal correction of wave 4. Therefore, this scenario lacks one more wave, wave 5, which will also be the last wave of impulse wave cycle (1).


About the author

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

View all posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.