Analiza techniczna indeksu SP500 [ENG-PL]

Po ustanowieniu szczytu fali 3 na poziomie 2878 punktów rynek wykonał dynamiczną korektę spadkową do poziomu 2529, oznaczoną na wykresie jako fala (1) /(A).

Od tego miejsca wzrosty miały charakter korekcyjny i najprawdopodobniej były one częścią fali (2) /(B), która można oznaczyć jako Zyg-Zak zakończony na poziomie 2807 punktów.

Jeżeli scenariusz jest poprawny i nastąpi dokończenie fali (3) /(C) w dół, to rynek powinien kontynuować spadki nawet poniżej poziomu ostatniego ważnego wsparcia, czyli 2529 punktów.

Istotne poziomy wsparcia to: 2681, 2645, 2619, 2604, 2555, 2519.

Istotne poziomu oporu to: 2768, 2782, 2807, 2817.


After establishing the top of the wave 3 at 2878 points the market made a dynamic downward correction to the level of 2529, marked on the chart as wave (1) / (A).

From here, the following move upward was corrective and most likely they were part of the wave (2) / (B), which can be marked as Zig-Zak ended at the level of 2807 points.

If the scenario is correct and the (3) / (C) wave is about to be completed, the market should continue to decline even below the level of the last valid support, ie: 2529 points.

Significant support levels are: 2681, 2645, 2619, 2604, 2555, 2519.

Significant resistance levels are: 2768, 2782, 2807, 2817.


About the author

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

View all posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.