Analiza techniczna USD/CAD na 17/03/2018 [ENG-PL]

Wybicie z poziomu 1.2248 nie odbyło się w trzech falach, jak sądziłem w ostatnim wpisie o tej parze walutowej, ale przybrało postać pięciofalowego impulsu wzrostowego.

Impuls ten jest blisko zakończenia wzrostów, na co wskazuje dojrzałość trendu wzrostowego (zostało zakończone prawie pięć fal), bliskość poziomu 61% zniesienia Fibonacciego poprzedniej fali spadkowej oraz długoterminowa linia trendu, które będzie działać jako dynamiczny opór w przedziale 1.3150 – 1.3200.

Poza tym, aby korekta spadkowa mogła być uznana za dominującą musiałaby znieść 247 pipsów, by przekroczyć poziom overbalance poprzedniej fali wzrostowej.

Dalsza analiza będzie przeprowadzona po osiągnięciu poziomu docelowego dla fali (v).


The break from the level of 1.2248 did not take place in three waves, as I thought in the last post about this currency pair, but it took the form of a five-wave growth impulse.

This impulse is close to terminate, which is indicated by the maturity of the upward trend (nearly five waves have been completed), the close proximity of 61% of Fibonacci’s retracement of the previous downward trend and a long-term trend line that will act as dynamic resistance in the range of 1.3150 – 1.3200.

Besides, in order for the downward correction to be considered dominant, it would have to abolish 247 pips to exceed the overbalance level of the previous upturn.

Further analysis will be carried out after reaching the target level for the wave (v).


About the author

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

View all posts

1 Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.