Wykonanie fali 3/C na rynku USD/CHF rozwija się zgodnie ze scenariuszem. Główny kanał trendowy, na wykresie zaznaczony kolorem fioletowym, nadal zachowuje się jak opór dla ceny, a ostatni poziom 0,9564 zadziałał w sposób niemalże podręcznikowy: zepchnął cenę w kierunku nowych lokalnych minimów, czyli do poziomu 0.9457.

Przy okazji ruchu spadkowego została naruszona krótkoterminowa linia trendu wzrostowego, zaznaczona na wykresie kolorem złotym.

Następnym celem dla podaży jest poziom 0.9422, czyli dołek poprzedniej fali b. Wybicie tego poziomu spowoduje przyspieszenie spadków, które ostatecznie mogą naruszyć dołek fali 3 z dnia 16 Lutego na poziomie 0.9187.


The wave 3/C on the USD / CHF market is developing in line with the scenario. The main trend channel, marked in purple on the chart, still behaves like a dynamic price resistance, and the last level of 0.9564 has worked almost in a textbook manner: it pushed the price towards new local minima, that is to 0.9457.

On the occasion of the inheritance movement, the short-term upward trend line was broken, marked in gold on the chart.

The next target for supply is the level 0.9422, which is the bottom of the previous wave b. Breaking this level will accelerate the decreases, which can ultimately affect the wave 3 of 16 February at 0.9187.


Kategorie: forex

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.