Złoto

Analiza techniczna Złota na 30/03/2018 [ENG-PL]

Złoto nadal znajduje się w konsolidacji horyzontalnej między poziomami $1,303 – $1,365. Konsolidacja ta jest częścią długoterminowego trójkąta fali B, z którego z kolei podfale (A) (B) (C) i (D) zostały już zakończone. Pozostaje teraz czekanie na dokończenie fali (E), która powinna być falą spadkową.

Jak do tej pory w fali (E) mamy do czynienia ze złożoną korektą horyzontalną WXY, w której podfala Y wymaga dokończenia. Poziomem docelowym dla tej podfali jest poziom wsparcia technicznego na $1,300.

Warto zauważyć, że obecna korekta WXY może w każdej chwili rozwinąć się w bardziej złożoną korektę WXYXZ, która oczywiście będzie wymagała jeszcze więcej czasu na ten proces.


Gold is still in horizontal consolidation between $ 1.303 – $ 1,365. This consolidation is part of the long-wave triangle B, from which the (A) (B) (C) and (D) sub-waves have already been completed. It is now waiting to complete the wave (E), which should be a downward wave.

So far, in the wave (E) we have to deal with the complex horizontal correction of WXY, in which the Y-subphase requires completion. The target level for this sub-wave is the level of technical support at $ 1,300.

It is worth noting, that the current WXY correction can at any time develop into a more complex correction of WXYXZ, which, of course, will require even more time for this process.


About the author

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

View all posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.