WIG20 Elliott Wave Analysis (14/03/2018) [ENG-PL]

Indeks szerokiego rynku WIG20 zaliczył spadki wraz z innymi indeksami światowymi i obecnie próbuje przynajmniej odbić w kierunku poziomów 2430, który jest poziomem 38% zniesienia Fibo poprzedniej fali spadkowej.

Sam spadek został oznaczony jako fala (A), która jest korektą nieregularną (a)(b)(c). Najprawdopodobniej nie jest to koniec tej korekty, ale jedynie jej pierwszy cykl niższego rzędu. Jeżeli to założenie jest poprawne, to obecnie mamy do czynienia z falą (B) korekty wyższego rzędu.

W odniesieniu do poprzedniego scenariusza zmianie uległo umiejscowienie fali (B), która pierwotnie została umieszczona jako widoczna obecnie na wykresie korekta fali [iv]. Teraz fala (B) jest bardziej rozbudowaną korektą wzrostową, która prawdopodobnie uderzy w otwartą lukę cenową między poziomami 2458 – 2492. Wybicie poziomu overbalance na 2390 będzie pierwszym potwierdzeniem dla tego scenariusza.


The WIG20 broad market index has dropped along with other world indices and is currently trying to at least rebound towards levels 2430, which is the level of 38% of the Fibo retracement of the previous downturn.

The drop itself was marked as a wave (A), which is an irregular correction (a) (b) (c). Most likely, this is not the end of this adjustment, but only its first lower-order cycle. If this assumption is correct, then we are currently dealing with a wave (B) of a higher order correction.

Regarding the previous scenario, the location of the wave (B), which was originally placed as currently visible on the wave correction chart, has changed (iv). Now the wave (B) is a more complex upward correction, which will probably hit the open price gap between levels 2458 – 2492. Breaking overbalance at 2390 will be the first confirmation for this scenario.


Analiza WIG20

About the author

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

View all posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.