Analiza Indeksu Dolara na 10/04/2018 [ENG-PL]

W zależności od cyklu, w którym obecnie znajduje się Indeks Dolara (DXY), możemy wyróżnić dwa scenariusze:

Scenariusz główny: złożona korekta horyzontalna w fali 2 wyższego rzędu jeszcze się nie zakończyła, brakuje co najmniej fali (c), która może wybić szczyt fali W i ustanowić nowy szczyt.

Scenariusz alternatywny: obecna struktura korekcyjna jest częścią niedokończonego impulsu spadkowego fali 1, a konkretnie jest to fala alt: 4 tego impulsu. Najbardziej prawdopodobna formacja korekcyjna tej fali to trójkąt. Scenariusz ten zakłada jeszcze jedną falę spadkową, falę (5), która zakończy impuls spadkowy wyższego rzędu.


Depending on the cycle in which the Dollar Index (DXY) is currently located, we can distinguish two scenarios:

The main scenario: the complex horizontal correction in wave 2 of the higher order is not finished yet, at least the wave (c) is missing, which can break the W-wave peak and establish a new peak.

Alternative scenario: the current correction structure is part of the unfinished impulse of inheritance wave 1, specifically the alt: 4 wave of this impulse. The most likely corrective formation of this wave is a triangle. This scenario assumes one more downward wave, wave (5), which will end the downward trend of a higher order.


About the author

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

View all posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.