Ostatnie zawirowania na parach walutowych z rosyjskim Rublem odbiły się szerokim echem na rynkach finansowych przyjrzyjmy się zatem sytuacji technicznej na jednej z par walutowych z punktu widzenia teorii fal Elliotta.

Na parze EUR/RUR na interwale tygodniowym widoczny jest szczyt fali 3 dużego cyklu wzrostowego na poziomie 99.27 w formie olbrzymiej formacji świecowej o nazwie Gwiazda Wieczorna. Po tym szczycie, rynek gwałtownie zaczął opadać a dołek został ustanowiony na poziomie 52.41 ponad rok później.

Na chwilę obecną wszystkie ruchy cenowe pomiędzy tymi dwoma ekstremami cenowymi (99.27 – 51.41) są wykonywane trójfalowo i zostały oznaczone na wykresie jako fale (A) (B) (C). Wygląda więc na to, że spadki mają charakter korekcyjny, a formacja, która wyłania się powoli z tych ruchów falowych przypomina formację Trójkąta fali 4.

Do zakończenia tej formacji brakuje jednak dwóch fal wyższego rzędu-fali D i E. Możliwy scenariusz falowy został przedstawiony na wykresie. Dla fali D najbliższym poziomem docelowym może być poziom około 80 EURO, a dla fali E poziomem docelowym może być poziom około 65 EURO.

Po zakończeniu formacji korekcyjnej Trójkąta spodziewana jest jeszcze jedna fala wzrostowa, która powinna wybić szczyt fali 3 z poziomu 99.27.


The recent turmoil on currency pairs with the Russian ruble has had a major impact on the financial markets, so let’s look at the technical situation on one of the currency pairs from the Elliott wave theory point of view.

On the EUR / RUR pair, on the weekly interval, the high of wave 3 of the large growth cycle at 99.27 is visible in the form of a huge candle formation called the Evening Star. After this summit, the market started falling rapidly and the hole was set at 52.41 more than a year later.

At the moment, all price movements between these two price extremes (99.27 – 51.41) are made in three-wave and are marked on the graph as waves (A) (B) (C). So it looks like the dips are corrective in nature, and the formation that emerges slowly from these wave motions resembles the formation of the Wave Triangle 4.

However, the end of this formation lacks two higher-order wave waves D and E. A possible wave scenario is shown in the graph. For wave D, the nearest target level may be around EUR 80, and for E-wave the target level may be around EUR 65.

After the completion of the Triangle correction, one more upward wave is expected, which should break the peak of wave 3 from the level of 99.27.


Kategorie: forex

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.