Analiza techniczna NZD/USD na 09/04/2018 [ENG-PL]

Para walutowa NZD/USD mogła zakończyć korektę horyzontalną w formie Trójkąta fali 4 na poziomie 0.7180, gdyż widać impulsywną reakcję wzrostową ceny, powstałą od tego poziomu. Na razie ta reakcja rozwinęła się w tylko trzech falach i nie wytestowana jeszcze poziomu 0.7355, który jest jednocześnie poziomem unieważniającym dla fali alt: d alternatywnej wersji Trójkąta.

Wybicie powyżej poziomu 0.7435 będzie oznaczało przyśpieszenie wzrostów w fali iii mniejszego cyklu. Do zakończenia całego cyklu wzrostowego pozostała jeszcze do wykonania fala iv i v, które składają się na falę (c) większego cyklu.


The NZD / USD currency pair could have completed the horizontal correction in the form of the Wave 4 Triangle at 0.7180, as there is an impulsive price increase reaction, arising from this level. For now, this reaction has developed in only three waves and has not yet tested the level 0.7355, which is also the invalidating level for the alt: d wave of the alternative version of the Triangle.

A break above level 0.7435 will mean an acceleration of wave iii of the smaller cycle. The wave iv and v, which make up the wave (c) of the larger cycle, are still to be completed until the end of the entire growth cycle.


About the author

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

View all posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.