Analiza techniczna USD/CAD na 03/04/2018 [ENG-PL]

Zakończenie wzrostów na poziomie 1.3121 zostało oznaczone jako szczyt fali (C), po którym z kolei nastąpiło wybicie dolnego ograniczenia kanału spadkowego mniej więcej na poziomie 1.2914. Dołek dla tej fali spadkowej został ustanowiony na poziomie 1.2800. Obecna korekta horyzontalna jest częścią fali (ii) /(b) i mogła się zakończyć na poziomie 38% Fibo na 1.2933.

W obecnym scenariuszu wszystkie wzrosty będą jedynie wzrostami korekcyjnymi. Poziomem unieważniającym scenariusz spadkowy będzie poziom 1.3121.

PS: Poprzedni scenariusz falowy dla tej pary walutowej jest  dostępny tutaj.


The end of increases at 1.3121 was marked as the peak of the wave (C), after which the lower limit of the downward channel was broken down more or less at 1.2914. The low for this wave was set at 1.2800. The current horizontal correction is part of the wave (ii) / (b) and could have ended at 38% Fibo at 1.2933.

In the current scenario, all upward moves will only be corrective in nature. The level that cancels the downside scenario will be 1.3121.


About the author

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

View all posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.