Analiza kryptowaluty Bitcoin (09/05/2018) [ENG-PL]

Z technicznego punktu widzenia impuls wzrostowy na BTCUSD zakończył się na poziomie $9,966, tuż poniżej poziomu $10,000. Pięć fal wzrostowych jest już wykonanych, więc czas na korektę spadkową.

Obecnie trwa fala a korekty, a do zakończenia całego cyklu potrzeba jeszcze fali b oraz fali c. Wtedy najprostsza korekta spadkowa może zostać uznana za zakończoną.

Pierwszym poziomem docelowym jest wsparcie na $8,815 a następnym poziom zniesienia Fibonacciego na $8,653. Po tych spadkach powinna nastąpić wewnętrzna korekta fali b. Poziomy docelowe: $9,256 oraz $9,423.

Proszę zauważyć, że spadki w fali 2 mogą być głębokie, a nawet złożone w czasie. Ze względu na zakończenie cyklu spadkowego, poziom unieważniający scenariusz impulsywny znajduje się na $6,429.


From a technical point of view, the growth impulse at BTCUSD ended at $ 9,966, just below the $ 10,000 level. Five up waves have already been made, so time for downward correction.

Currently, the corrective wave is developing and waves b and c are needed to unfold in order to complete the cycle. Then simplest downward correction can be considered as finished.

The first target level is support at $ 8,815 and the next level of 38% Fibonacci at $ 8.653. After these decreases, an internal correction of the b wave should take place. Target levels: $ 9.256 and $ 9.423.

Please note that the drops in wave 2 can be deep or even complex in time. Due to the end of the inheritance cycle, the impulsive scenario invalidation level is set at $ 6,429.


👨‍🏫Tematem kolejnego spotkania z cyklu „Psychologia Tradingu” organizowanego przez firmę Global BD Trading które poprowadzę, będą rozmaite aspekty psychologiczne, jakie mają wpływ na ustawianie przez traderów zleceń obronnych typu Stop Loss:
👉Dlaczego tak ciężko jest zamknąć stratną pozycję?
👉Dlaczego wogóle zamykanie stratnych pozycji wiąże się z silnym dyskomfortem psychicznym?
👉Jak zoptymalizować proces składania zleceń SL?
📈📉Odpowiedzi na powyższe pytania znajdziesz w webinarze‼
LInk do rejestracji:
👉https://elliottfxtrader.clickmeeting.pl/psychologia-sl/registerBitcoin #BTCUSD – korekty nadszedł czas. by sebastian.seliga.7 on TradingView.com

About the author

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

View all posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.