Analiza kryptowaluty Bitcoin #BTCUSD (24/05/2018) [ENG-PL]

Możliwą przyczyną obsunięcia ceny poniżej 61% Fibo ($7,760) oraz wspacia technicznego na $7,441 jest chęć wytestowania długoterminowej (jak na Bitcoin) linii trendu wzrostowego.

Oznacza to, że Bitcoin znajduje się obecnie w bardzo istotnym miejscu, a reakcja ceny na ten poziom może zmienić na długo układ sił na rynku. Warto obserwować.

A possible reason for dropping the price below 61% Fibo ($ 7,760) and technical support from the level of  $ 7,441 is the willingnessof the market participants to test the long-term (as for Bitcoin) upward trend line.

This means that Bitcoin is currently in a very important place, and the price response to this level can change the balance of power on the market for a long time. It’s worth watching.


About the author

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

View all posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.