Wzrosty w fali (A) zostały najprawdopodobniej zakończone na poziomie 78% Fibo na 13,188 (szczyt na 13,207) jako zakończenie fali c korekty nieregularnej, z dość mocno wydłużoną falą (v). Cena wybiła wewnętrzna inię trendu wzrostowego, ale nie wytestowana jeszcze poziomu overbalance na 12,814. Najbliższe wsparcie dla ceny jest widoczne na poziomie 12,920 a jego wybicie spowodować może pogłębienie spadków do poziomu 12,655.

Scenariusz spadkowy zostanie zanegowany wraz z wybiciem szczytu fali (B) na poziomie 13,592.

Na dzisiaj fundamenty wspierają osłabienie indeksu DAX. Ostatnie dane PMI, CPI oraz wypowiedzi prezesa Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi oddalają w czasie możliwość podniesienia stóp procentowych.

The increases in the wave (A) were most likely completed at 78% Fibo at 13.188 (high at 13.207) as the ending of the waveform c of the irregular correction, with the strongly extended wave (v). The price has broken the internal trendline, but the overbalance level has not yet been tested (at 12.814). The nearest support for the price is visible at the level of 12.920 and its breakdown may cause deepening of falls to the level of 12.655.

The downward scenario will be invalidated along with breaking the wave high (B) at 13.592.

As of today, the fundamentals support the weakening of the DAX index. Recent data from PMI, CPI and statements of the President of the European Central Bank, Mario Draghi, postpone the possibility of raising interest rates in time.


W ostatnim czasie słychać coraz więcej głosów na temat Analizy Technicznej, która rzekomo już nie działa. Czy tak jest naprawdę? Przekonajmy się…

Na najbliższym spotkaniu w ramach projektu ProWebinar.pl oddamy głos Ekspertowi, który specjalizuje się w Teorii Fal Elliotta oraz Geometrii Fibonacciego. Od 8 lat z powodzeniem stosuje te narzędzia w codziennym tradingu zarówno na własny rachunek oraz jako prop-trader na giełdach NYSE, NASDAQ oraz AMEX.

Przyjdź i zobacz przykłady “jeszcze ciepłych” realnych pozycji jakie zajął nasz Ekspert w ostatnim czasie i sam wyciągnij wnioski.

Darmowy Webinar odbędzie się 28 maja o godzinie 20:00

Oto link do rejestracji:
https://zoom.us/webinar/register/WN_n1ZEEBMkQmWVv_0-n6-NbA

Kategorie: Indeksy

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: