Analiza kryptowaluty EOS (03/05/2018) [ENG-PL]

Z technicznego punktu widzenia ostatnie wzrosty kryptowaluty EOS kwotowanej do USD można na razie uznać za zakończone. Nie znaczy to jednak, że cena EOSUSD nie będzie już nigdy wzrastać: teraz po prostu przyszedł czas na korektę spadkową, gdyż na rynkach finansowych nic nie rośnie w prostej linii przez cały czas.

Za korektą spadkową przemawia fakt, że cena uderzyła w poziom $22.67, który jest zarazem geometrią 1:1 fali (A) do fali (C). Poza tym widoczne jest również pięć fal impulsu wzrostowego, z których fala piąta jest wydłużona.

Pierwszym poziomem docelowym dla korekty jest już raz wytestowany poziom $16.23, wobec czego cena EOSUSD pozostaje też w siedmiodolarowej konsolidacji. Jeżeli nastąpiłoby wybicie tego poziomu dołem, to następne ważne wsparcie techniczne znajduje się na poziomie $12.00.


From a technical point of view, the recent increases in EOS cryptocurrency quoted to USD can be considered completed for the time being. This does not mean, however, that the EOSUSD price will never increase: now the time has come for a downward correction because the financial markets are not growing in a straight line all the time.

The downward correction is supported by the fact that the price hit the level of $22.67, which is also the geometry of 1: 1 wave (A) to the wave (C). In addition, five waves of the growth impulse are visible, of which the fifth wave is extended.

The first target level for the correction is already once tested level of $16.23, so the price of EOSUSD also remains in the seven-dollar consolidation. If this level were broken down, then the next important technical support is at          $12.00.EOS #EOSUSD – konice wzrostów? by sebastian.seliga.7 on TradingView.com

About the author

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

View all posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.