ETHUSD
Ethereum

Analiza kryptowaluty Ethereum #ETHUSD (02/05/2018) [ENG-PL]

Cena kryptowaluty ETH kowtowanej do USD najwyraźniej zmierza w kierunku poziomu $787, który jest zniesieniem 38% Fibonacciego poprzedniej fali spadkowej. Aby osiągnąć ten poziom, cena musi wybić się powyżej poziomu $712 po zakończeniu fali 4. Najbliższym wsparciem dla byczków jest poziom $519 oraz $510.

Wyłamanie się rynku powyżej złotej linii trendu spadkowego jest obiecujące samo w sobie i może wskazywać na to, że trend spadkowy na tej kryptowalucie się zakończył.


The price of the ETH covalent revised to USD apparently moves towards the level of $ 787, which is the abolition of 38% Fibonacci previous decline. To reach this level, the price must be above $ 712 after the end of wave 4. The closest support for bulls is the level of $ 519 and $ 510.

Breaking the market above the golden downward trend line is promising in itself and may indicate that the downward trend in this cryptocurrency has ended.Ethereum #ETHUSD – zmierza ku poziomowu 38% Fibo by sebastian.seliga.7 on TradingView.com

About the author

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

View all posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.