Analiza EUR/USD na 25/05/2018 [ENG/PL]

Na interwale dziennym spadki w końcu dobiły do poziomu 38% Fibo na 1.1698 całej poprzedniej fali wzrostowej, wobec czego pierwszy średnioterminowy poziom docelowy dla korekty został osiągnięty.

Ponadto, geometria Fibo wskazuje, że fala (C) = 200%(A) na poziomie 1.1675, a ponadto cena znajduje się w szerokiej na 100 pipsów strefie popytu powiązanej z falą 4 niższego rzędu. Pojawia się też pierwsza oznaka dywergencji wzrostowej.

Dlatego też, ze względu na bardzo dojrzały już spadkowy cykl korekcyjny fali (2)/A nie zalecane jest otwieranie pozycji krótkich na obecnych poziomach cenowych. Warto natomiast skupić się na poszukiwaniu sygnałów odwrócenia trendu.

At the daily interval, the falls finally reached 38% Fibo at 1.1698 of the previous wave up, so the first mid-term target for correction was achieved.

In addition, the Fibo geometry indicates that the wave (C) = 200% (A) at 1.1675, and the price is found in a wide demand zone associated with the lower order wave of 100 pips. There is also the first sign of upward divergence.

That is why, due to the already very declining correction cycle of the wave (2) / A, it is not recommended to open short positions at the current price levels. It is worth focusing on searching for trend reversal signals.


W ostatnim czasie słychać coraz więcej głosów na temat Analizy Technicznej, która rzekomo już nie działa. Czy tak jest naprawdę? Przekonajmy się…

Na najbliższym spotkaniu w ramach projektu ProWebinar.pl oddamy głos Ekspertowi, który specjalizuje się w Teorii Fal Elliotta oraz Geometrii Fibonacciego. Od 8 lat z powodzeniem stosuje te narzędzia w codziennym tradingu zarówno na własny rachunek oraz jako prop-trader na giełdach NYSE, NASDAQ oraz AMEX.

Przyjdź i zobacz przykłady “jeszcze ciepłych” realnych pozycji jakie zajął nasz Ekspert w ostatnim czasie i sam wyciągnij wnioski.

Darmowy Webinar odbędzie się 28 maja o godzinie 20:00

Oto link do rejestracji:
https://zoom.us/webinar/register/WN_n1ZEEBMkQmWVv_0-n6-NbA

About the author

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

View all posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.