Para USD/JPY ustanowiła szczyt na poziomie 111. 41 i stamtąd pięcioma falami impulsu wypadła z kanału wzrostowego. Cena zatrzymała się na poziomie 38% Fibo na 108.77 gdzie spodziewana jest kolejna reakcja rynkowa, najprawdopodobniej w formie korekty wzrostowej fali 2/B. Zaraz poniżej poziomu 38% Fibo znajduje się również wsparcie techniczne na 108.62.

Zasięg fali korekty 2/B jest na razie wyznaczony na poziomie szczytu poprzedniej fali spadkowej, czyli 109.82, ale poziom docelowy może się zmienić ze względu na rodzaj korekty, który wykona fala 2/B (na tym etapie jest jeszcze nieznany).

Najważniejszym poziomem wsparcia pozostaje strefa 107.77 – 108.05. Po jej wyłamaniu kontrole nad rynkiem przejmą niedźwiedzie.


The USD / JPY pair set the high at 111. 41 and from there the five waves of the impulse fell out of the growth channel. The price has stopped at 38% Fibo at 108.77 where another market reaction is expected, most likely in the form of a 2 / B wave surge. Immediately below the level of 38% Fibo there is also technical support at 108.62.

The range of the 2 / B correction wave is currently set at the level of the high of the previous wave of the lesser degree at 109.82, but the target level may change due to the type of correction that the 2 / B wave will make (at this stage is still unknown).

The most important level of support remains zone 107.77 – 108.05. After its break, the controls over the market will be taken over by bears.


Kategorie: forex

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.