Awaryjna analiza kryptowaluty Bitcoin (12/06/2018)[ENG-PL]

Jak wygląda obecnie scenariusz ostatniej szansy dla byków na Bitcoin? Otóż impulsywny scenariusz wzrostowy jest już prawie unieważniony, głównie dzięki bardzo głębokiej korekcie spadkowej fali 2, która rozwineła się jako formacja Potrójnego ZygZaka. Jak na razie dołek tej fali jest na poziomie $6,500, a poziom unieważniający cały scenariusz wzrostowy czarny znajduje się na $6,327. Nieco niżej znajduje się również poziom unieważniający purpurowy scenariusz impulsywny wyższego rzędu, na $5,852.


Jak widać zatem Bitcoin znajduje się obecnie w kluczowym miejscu dla całego rynku a wybicie podanych wyżej poziomów spowoduje jeszcze głębsze spadki w kierunku poziomów wsparcia na $4,994 a nawet $4,919.

What is the last chance scenario for Bitcoin bulls nowadays? Well, the impulsive growth scenario is almost annulled, mainly due to the very deep correction of the downward wave 2, which developed as the formation of the Triple ZygZak. So far, the bottom of this wave is at the level of $ 6,500, and the level that cancels the entire upturn scenario is black at $ 6,327. Slightly lower is also the level that invalidates the purple impulse scenario of the higher order, at $ 5,852.

As you can see, Bitcoin is currently in a key place for the entire market and breaking the above levels will result in even deeper drops towards support levels of $ 4.994 and even $ 4.919.


About the author

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

View all posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.