Po niedawnym unieważnieniu impulsywnego scenariusza wzrostowego, następne najlepsze dopasowanie dla scenariusza falowego przedstawiono na wykresie na interwale dziennym: bieżący cykl jest kontynuacją korekty spadkowej w postaci złożonej struktury korekcyjnej, oznaczonej jako WXY. Nadal istnieje szansa, że ta struktura może ewoluować w bardziej złożoną formę w postaci WXYXZ, ale na razie liczenie fal będzie występowało tylko w scenariuszu WXY dla fali 2.

Na interwale H4 widzimy rozwijający się cykl spadkowy w postaci formacji Potrójnego ZigZag, który może stanowić falę Y fali 2. Na chwilę obecną dołek dla fali C mógł zostać ustanowiony na poziomie 6 400 USD, ale w wypadku dalszego obsunięcia przewidywany poziom docelowy dla fali C fali Y jest na poziomie 5 500 USD, z tym że w takim wypadku fala może rozwijać się nawet jeszcze niżej, do poziomu 4 970 USD.

Na interwale intraday najbliższe wsparcie techniczne jest widoczne na poziomie 6 090 USD, a dwa kluczowe techniczne poziomy oporu na rynku są widoczne na 6,587 USD i 6 687 USD. Niemniej jednak, by byki odzyskały kontrolę nad rynkiem, musiałyby wyłamać się ponad szczyt fali XX z poziomu 7 752 $.


After the recent invalidation of the impulsive upwards scenario, the next best fit for the waves is presented at the daily time frame chart: the current cycle is the continuation of the downward correction in form of a complex structure labeled as WXY. There is still a chance, that this structure might evolve into more complex cycle line WXYXZ, but for now, the count will follow only WXY scenario for wave 2.

At the lower time frame, we can see an unfolding downward cycle in form of a Triple Zig-Zag corrective pattern that might constitute the wave Y of wave 2. The projected target level for wave C of wave Y is seen at $5,500, but the wave might unfold even lower, towards the level of $4,970.

On the intraday time frame, the nearest technical support is seen at the level of $6,090 and the two key intraday technical resistance levels are seen at $6,587 and $6,687. Nevertheless, in order for bulls to regain the control over the market, they would have to break out above the wave XX top at the level of $7,752.
Bitcoin – nowy scenariusz falowy wcale nie taki spadkowy… by sebastian.seliga.7 on TradingView.com


Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: