Po zakończeniu korekcyjnej fali wzrostowej o charakterze złożonym, oznaczonej na wykresie jako fala (A) / alt: X, rynek rozpoczął spadki o charakterze impulsywnym w kierunku poziomu 38% Fibo na 12,625. Poziom ten został wybity dołem i rynek ustanowił nowy lokalny dołek na poziomie 12,538.

Obecnie możliwe są dwa scenariusze: oba są spadkowe i różnią się zasięgiem korekty wzrostowej fali (ii) /(b). W pierwszym wypadku mamy do czynienia z formacją spadkowego ZygZaka fali a, a następnie kontynuację korekty fali b, która również mogła zostać zakończona. W takim wypadku możliwa jest dalsza zniżka w kierunku poziomów 12,538, a następnie 12,454 oraz 12,2777. W scenariuszu alternatywnym, spadki rynkowe do poziomu 12,538 zostały oznaczone jako tzw. Klin Początkowy (Leading Diagonal), co oznacza, że obecnie mamy wykreślaną lokalną korektę wzrostową. Korekta ta najprawdopodobniej nie została zakończona i tak długo, jak wsparcie na poziomie 12,538 nie zostanie wybite, istnieje szansa na kontynuację korekty w kierunku poziomów 12,868 oraz 12,953. Dopiero po osiągnięciu jednego z tych poziomów rynek powinien kontynuować spadki.


After the completion of the corrective up wave of a complex nature, marked on the chart as a wave (A) / alt: X, the market began to fall impulsively towards the level of 38% Fibo to 12,625. This level was broken and the market established a new local low at 12.538.

Currently, two scenarios are possible: both are inheritance and differ in the range of the upward correction of the wave (ii) / (b). In the first case, we are dealing with the formation of the inferior ZigZak wave a, and then continuing the correction of the b wave, which could also be completed. In this case, further discount is possible towards 12,538, followed by 12,454 and 12,2777. In the alternative scenario, market declines to 12.538 were marked as so-called Leading Diagonal, which means that we currently have a local growth correction. This correction has probably not been completed and as long as the 12,538 support is not eliminated, there is a chance to continue the adjustment towards the levels of 12,868 and 12,953. Only after reaching one of these levels the market should continue to decline.


 

Kategorie: Indeksy

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

1 komentarz

DAX – Strategia dnia (12/06/2018) [PL] – elliottFXtrader · 12/06/2018 o 10:44

[…] wpis o DAX jest dostępny tutaj, wskazywałem w nim rozwijającą się korektę abc i podałem potencjalne poziomy docelowe. Dziś […]

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: