Analiza kryptowaluty EOS #EOSUSD na 05/06/2018 [ENG-PL]

Trójfalowy cykl ABC składający się na falę wyższego rzędu (W) został zakończony i EOS zaliczył pięciofalowy impusl spadkowy aż do poziomu $10. Stamtąd troszku odbił do poziomu $16 ale wzrosty te nie wyglądaja jak kontynuacja trendu, a raczej jak korekta. Wszystko wskazuje na to że zobaczymy nowe dołki na EOS a potwierdzeniem tego scenariusza będzie wybicie poziomu 7.48 a potem 3.70. Stamtąd droga do 0,01 jest już bardzo szybka…

The three-wave ABC cycle consisting of a higher order wave (W) was completed and EOS scored a five-wave drop impulse down to the level of $ 10. From there, it slightly rebounded to the level of $ 16, but these increases do not look like a continuation of the trend, but rather like a correction. Everything indicates that we will see new lows at EOS and confirmation of this scenario will be breaking level 7.48 and then 3.70. From there, the road to 0.01 is already very fast …
EOS? Zapomnijmy o wzrostach na razie… by sebastian.seliga.7 on TradingView.com

About the author

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

View all posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.