A co jeżeli trend spadkowy na Ethereum ma się ku końcowi?

Dla tych kryptoentuzjastów, którzy postrzegają tokeny ERC-20 jako potencjalne możliwości inwestycyjne: teraz może być właściwy czas, aby zwrócić na nie nieco więcej uwagi.

W 20-dniowym okresie od 7 września do 27 września 2018 obserwowano próbkę 574 tokenów ERC-20 z zestawu danych Ethereum One. Średnia cena tych żetonów w dolarach amerykańskich, ważona ich pułapem rynkowym, była obliczana dla każdego dnia. Poniżej znajduje się wizualizacja tych danych; etykiety na wykresie odzwierciedlają zmianę procentową od 7 września.

Widzimy, że średni ważony portfel wzrósłby o 28% od 7 września, a od tego czasu doświadczyłby maksymalnego zmniejszenia (drawdown) wynoszącego nieco poniżej 38%. Od 17 września rynek ERC-20 dobrze sobie radzi, co więcej, z obserwowanych tutaj 574 żetonów, 198 z nich – czyli około 34,5% – znajduje się powyżej ich 20-dniowej średniej kroczącej, co sugeruje solidną grupę żetonów, które mają określone momentum za nimi.

Teraz oczywiste pytanie: dlaczego te żetony rosną?
Po pierwsze, wydaje się, że nie jest to wzrost ani tendencja w ujęciu jednostkowym – ponieważ zasadniczo nie ma korelacji między zmianą procentową dla danego tokena a jego kapitalizacją rynkową, sugerując, że rośnie zarówno mały, jak i duży token. Innymi słowy, zbiorowy wzrost w próbce 574 żetonów ERC-20 nie jest przypadkiem dominacji kilku dużych żetonów podnoszących wartość całego portfolio; zwroty nie są skorelowane z kapitalizacją rynkową. Poniższy wykres to ilustruje:

Po drugie, wydaje się, że nie ma wyraźnego związku pomiędzy wzrostem transferów rejestrowanych na blockchain Ethereum a zmianą ceny. Poniższy wykres ilustruje ten argument:

Jednak dla tych, którzy wierzą w hipotezę użyteczności – a mianowicie, że używane żetony będą więcej warte, warto zbadać żetony, których użytkownicy widzą większą użyteczność w postaci transakcji, które są rejestrowane na blockchain Ethereum. Być może ta hipoteza jest prawdziwa, a brak korelacji między wzrostem użyteczności a wzrostem zwrotów wskazuje na niewłaściwe wyceny na rynku, a tym samym szansę inwestycyjną. Dla inwestorów kryptograficznych o takich argumentach może być interesujący wykres poniżej: pokazuje 198 żetonów, które mają momentum w tym sensie, że ich cena jest powyżej średniej kroczącej, a ich percentyl wzrostu w rankingu transferu jest wysoki:

Z tego punktu widzenia, żetony w prawym dolnym rogu wykresu – te, które wykazały wysoki wzrost rynkowej korekty transferów w stosunku do innych żetonów, ale nie widziały współmiernego wzrostu ceny, mogą być okazją inwestycyjną zgodną z perspektywą tych, którzy respektują hipotezę użyteczności.

(Żadna z informacji tutaj zawartych nie jest „rekomendacją” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

About the author

Sebastian Seliga

Aktywny trader, analityk, ekspert metod inwestycyjnych bazujących na teorii fal Elliott'a, geometrii Fibonacciego i nie tylko.

View all posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.