Teoria Fal Elliotta – Wskazówki Trójkątów Ukośnych

WSKAZÓWKI dla Trójkątów ukośnych Trójkąt Ukośny jest częstą pięciofalową strukturą oznaczaną 1-2-3-4-5, która porusza się w kierunku zgodnym z kierunkiem wyższego trendu. Trójkąty ukośne poruszają się wewnątrz dwóch linii kanału rysowanych między Falami 1 i 3 oraz Falami 2 i 4. Trójkąt Ukośny musi być zwężający. Istnieją dwa typy Trójkątów Dowiedz się więcej…

Warsztaty praktyczne ze strategii wg. fal Elliotta + Fibonacciego

👉Myślisz, że Fale Elliotta to tylko teoria⁉️ 👉A może, że to skomplikowana i bezsensowna metoda❓ 👉Albo próbowałeś przez nią przebrnąć, ale bez powodzenia❓ 👉Przedstawiamy praktyczne warsztaty z budowania scenariuszy inwestycyjnych na bazie struktur Elliottowskich, mierzeń Fibonacciego, oraz analizy wolumenu (tam gdzie jest on dostępny). Wszystkie spotkania odbywają się na żywym rynku. Dowiedz się więcej…

Teoria Fal Elliotta – Korekty – Reguły Korekty Płaskiej

Reguły dla Fali Korekcyjnych Prostych Korekta Prosta to trójfalowy wzór oznaczony a-b-c, poruszający się w kierunku przeciwnym do trendu wyższego stopnia. Często spotykaną formą korekty prostej jest Korekta Płaska. Reguły dotyczące Korekty Płaskiej:. • Fala A może być jakąkolwiek strukturą korekcyjną prócz Trójkąta. • Fala B może być jakąkolwiek strukturą Dowiedz się więcej…