Teoria Fal Elliotta. Mity, zażalenia, olśnienia. Podejście praktyczne.

Teoria fal Elliotta jest jedną z najbardziej zaakceptowanych i szeroko stosowanych form analizy technicznej. Opisuje naturalny rytm psychologii tłumu na rynku, który przejawia się w falach. Istotą teorii fal Elliotta jest to, że ceny przemieniają się między impulsywnymi fazami, które ustalają trend i fazami korekty, które korygują trend. W swojej najbardziej podstawowej i prostej formie impulsy zawierają 5 fal o niższym stopniu a korekty zawierają 3 niższe stopnie falowe. 

Teoria fal Elliotta jest fraktalna, co oznacza, że podstawowy wzór rozwoju fa pozostaje niezmienny. Cykl falowy 5 + 3 definiują tenże podstawowy, niezmienny fraktal. Fale mogą także tworzyć różne wzorce, takie jak kliny kończace, korekty rozszerzeone, korekty zygzaka i trójkąty. 15 różnych stopni falowych można zidentyfikować przy użyciu każdego z 5 inteligentnych narzędzi rysowania, co umożliwia użytkownikom wizualne identyfikowanie różnych stopni fal na wykresie. Kluczem do skutecznego handlu metodą fal Elliotta jest ich prawidłowe liczenie, a z pomocą przychodzą tutaj reguły i wytyczne falowe.

Na tej stronie będę zamieszczał linki odsyłające do moich postów (prezentacji) dotyczących Teorii Fal Elliotta. Tematy poruszane w prezentacjach będą różnorakie, zaczynając od podstaw teorii fal, poprzez mity o tym podejściu analizy technicznej, czynniki wyróżniające te podejście oraz praktyczne zatosowanie w spekulacji: jak liczyć fale Elliotta, jaki setup wybrać, jak ustawić SL i TP.

Zapraszam!

Ralph Nelson Elliott – biografia twórcy Teorii Fal
Zasady Fali Impulsu
Wskazówki Fali Impulsu
Reguły Fali Korekty – ZygZak
Wskazówki Fali Korekty – ZygZak
Reguły Fali Korekty – Korekta Płaska
Wskazówki Fali Korekty – Korekta Płaska
Reguły dla Trójkątów Ukośnych

Wskazówki dla Trójkątów Ukośnych

Reguły dla fali korekty o charakterze Trójkąta

Reguły dla Podwójnych i Potrójnych ZygZaków

Reguły dla Podwójnych i Potrójnych Trójek

Na portalu TradingView możesz także śledzić praktyczne analizy wykorzystujące Teorię Fal Elliota.